Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Nicôlle Verstraeten adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 56 39
E-mail: nverstraeten@ncj.nl

Getraind in GIZ: Team lokale coalitie gemeente Westerwolde

vrijdag 25 september 2020

Samen met Mijn Goede Start van de Kansen voor de Veenkoloniën heeft het NCJ de eerste training van de GIZ verzorgt voor een lokale coalitie.

Over GIZ
De GIZ staat voor het Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoeften en is een innovatieve, integrale gezamenlijke inschattingsmethodiek, waarmee samen met ouders, kinderen en jongeren en eventueel andere professionals de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften snel en adequaat in kaart gebracht kunnen worden. Op basis van de wensen, zorgbehoeften en positieve eigenschappen van het gezin kan een resultaatgericht ondersteuningsplan opgesteld worden en met de GIZ-instrumenten worden gemonitord. De GIZ-methodiek kent een structuur die voldoet aan wetenschappelijke en professionele inzichten én die afgestemd is op behoeften van ouders, jeugdigen en professionals. Het gezamenlijk trainen van de lokale coalitie is hiermee een voorbeeld van integraal werken binnen de geboortezorg. Hiermee creëer je herkenbaarheid, betrouwbaarheid en regie. En door de instrumenten is het visueel inzichtelijk en kijk je samen met het gezin vanuit een helicopterview naar de situatie!

Er zijn nieuwe GIZ schema’s beschikbaar voor rondom de geboorte en in de nieuwe pictogrammen versies van de schema’s is expliciet aandacht voor hechting (de band met je kind) en het ouder zijn. Hiermee is de GIZ zeer geschikt voor professionals in de geboortezorg en kan dit door de eenheid van taal de samenwerking versterken. Daarnaast kan deze goed ingezet worden bij het prenatale of geboorte huisbezoek van de jeugdgezondheidszorg.

Meer weten?
Voor GIZ getrainde professionals zijn de nieuwe schema’s beschikbaar via de GIZ-coördinator binnen de organisatie. Heb je vragen, interesse in de GIZ of wil je meer informatie? Neem contact op met giz@ncj.nl.