Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Marga Beckers adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 53 19
E-mail: mbeckers@ncj.nl

Flexibilisering heeft invloed op tevredenheid ouders

donderdag 01 oktober 2020

Met het LPK kan de JGZ flexibel invulling geven aan het Basispakket JGZ en daardoor beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Zo biedt de JGZ zorg op maat. In het ZonMw-project ‘Langetermijneffecten van extra zorg bij flexibilisering in de JGZ’ zijn drie JGZ-organisaties op basis van een steekproef uit de digitale dossiers van kinderen (0-12 jaar) door TNO vergeleken.

Wat zijn de resultaten van deze steekproef?

We zien veel diversiteit in de drie deelnemende JGZ organisaties. Bij de ene organisatie is veel vrijheid in de invulling van de vorm van de contacten en hoe professionals hun taken vervullen.  Een andere organisatie werkt met zorgpaden en taakherschikking. Een derde organisatie houdt vrij sterk vast aan de oorspronkelijke contactmomenten volgens een vaste taakverdeling. Naar voren kwam dat flexibiliteit impact heeft op het aansluiten bij ouders. Zo bleek uit de steekproef dat:

  • Ouders tevredener zijn over JGZ bij organisaties die meer zijn geflexibiliseerd
  • Professionals ervaren dat door op maat te werken de dialoog met ouders verbetert, waardoor zij beter kunnen aansluiten bij behoeften van ouders.

Ga naar de factsheet waarin het onderzoek gepubliceerd is > 

Zoek je meer inspiratie om zorg op maat te bieden? 

Bekijk ook:

Wil je meer weten? Neem contact op met Ellen-Joan Wessels of Marga Beckers.