Nieuwsbericht

Factsheet bevordering samenwerking Huisartsen en de JGZ

woensdag 10 februari 2016

De huisarts en de JGZ hebben beiden kennis van gezinnen. De huisarts vanuit zijn positie als gezinsarts, de JGZ door de longitudinale (preventieve) beleiding van kinderen. Door gezinnen samen in beeld te hebben, kan de ondersteuning aan kind, ouder en gezin verbeteren. Naar aanleiding van een expertmeeting en interviews over het verbeteren van de samenwerking tussen beide beroepsgroepen, is deze factsheet opgesteld. Hierin worden de belangrijkste punten ter bevordering van samenwerking beschreven.