Nieuwsbericht

Doen wat werkt! blikt terug

donderdag 19 december 2019

In de vaste rubriek ‘Doen wat werkt!’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand blikken we terug op drie interventies die afgelopen half jaar in deze rubriek aan bod kwamen: ‘Smakelijke Eters,’ ‘Dreumestijd’ en ‘Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD).’

Over ‘Dreumestijd’

Dreumestijd is een preventief opvoedprogramma dat zich richt op laagdrempelige opvoedondersteuning. Dreumestijd is een positief moment voor opvoeders én kinderen. Een moment om samen wijzer te worden over opvoeden. Dit gebeurd door middel van 10 wekelijkse bijeenkomsten voor opvoeders met hun dreumes (1 tot 2 jaar). Iedere week wordt er een ander onderwerp besproken onder begeleiding van een professional. Centraal staat wat een dreumes gaat leren en wat een dreumes van zijn opvoeders nodig heeft. Tijdens de bijeenkomsten komen daar mooie voorbeelden van voorbij.

Bij Dreumestijd kunnen opvoeders al hun vragen stellen aan de professional. Kinderen kunnen met andere kinderen spelen en er is ruimte om ervaringen te delen met andere opvoeders.

Lees meer Dreumestijd >

Over ‘Smakelijke Eters’

‘Smakelijke Eters’ is een praktische workshop waarin de workshopleider actief met ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar aan de slag gaat. In de workshop staat de smaakontwikkeling bij kinderen centraal. Smaakontwikkeling is belangrijk om gevarieerd te leren eten en vormt daarmee de basis van een gezond voedingspatroon.

Het doel van de workshop is om ouders bewust te maken van wat er allemaal bij smaak komt kijken en hen handvatten te geven om binnen de opvoeding de smaakontwikkeling te stimuleren en daarmee een gezond eetpatroon bij hun kind te realiseren. De workshop duurt twee uur en is geschikt voor alle ouders met kinderen tussen 4 maanden en 4 jaar.

Lees meer over Smakelijke Eters >

Over ‘Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)’

VIPP-SD is een kortdurende interventie voor opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. VIPP-SD is gebaseerd op de gehechtheidstheorie en principes van de coercion theorie en kan zowel preventief als ter behandeling worden ingezet bij lichte en zwaardere opvoedingsproblematiek. De interventie is gericht op het verhogen van de sensitiviteit en het verbeteren van disciplineringsstrategieën van opvoeders, met als einddoel het bevorderen van positieve interacties tussen opvoeder en kind en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij het kind.

De interventie wordt uitgevoerd bij gezinnen thuis in zeven bezoeken van ongeveer twee uur. Eerst worden filmopnames gemaakt, daarna worden opnames van de vorige keer besproken. Bekrachtigen van sensitief opvoedgedrag, het stellen van grenzen en reguleren van lastig kind gedrag staan centraal. Bij ouders van kinderen jonger dan 12 maanden kan de methode worden ingezet zonder de ‘Sensitive Discipline’ component.

Lees meer over VIPP-SD >