Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Tanja Geerdes-Maas adviseur
Telefoon: 06-48521969
E-mail: tgeerdes@ncj.nl

De uitdagingen van het openstellen digitaal dossier JGZ

woensdag 30 oktober 2019

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle burgers in Nederland hun medisch dossier online kunnen inzien. Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) betekent dit dat gezaghebbende ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar toegang moeten hebben tot het digitaal dossier JGZ (DD JGZ). Dit levert veel vragen op in het veld. Het NCJ heeft een denktank opgericht om de uitdagingen, die het openstellen van het DD JGZ met zich meebrengt, te bespreken.

In de maandeijkse NCJ-nieuwsbrief van september is er aandacht geweest voor de wet die 1 juli 2020 ingaat en die stelt dat het DD JGZ opengesteld moet worden voor burgers. In het geval van de JGZ betekent dit dat gezaghebbende ouders toegang hebben tot het DD JGZ en vanaf 12 jaar de jeugdige en (met toestemming van de jeugdige) ook de ouders.

Het NCJ heeft een denktank opgericht waar de vragen die deze wet met zich meebrengt besproken worden. Daarnaast heeft het NCJ deelgenomen aan een expertgroep Digitaal Machtigen in de zorg die door het ministerie van VWS is geïnitieerd. Hierin is, onder andere, het volgende besproken:

  • Wet Digitale Overheid: In 2020 wordt de Wet Digitale Overheid actief. Deze wet verplicht dienstverleners om aan te sluiten op alle elektronische identificatiemiddelen en machtigingsvoorzieningen die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking worden gesteld.
  • Toegangsverleningservice (TVS): Leveranciers dienen een koppeling te maken met TVS. Ouders en/of jeugdigen loggen in op de website van het DD JGZ en worden automatisch doorgeleid naar TVS. Deze vraagt om een DigiD en controleert het gezag. In eerste instantie via het Basis Registratie Personen (BRP) en later via het gezagsregister. Indien de persoon die inlogt gezag heeft krijgt hij toegang tot het DD JGZ. De eerste pilot is in de opstartfase. De softwareleveranciers van het DD JGZ zijn inmiddels door het ministerie van VWS benaderd zodat zij op de hoogte blijven van hetgeen er van hen verwacht wordt.

Eind oktober heeft het NCJ een vervolggesprek met het ministerie van VWS gehad om alle uitdagingen te bespreken. Bij de eerstvolgende denktank in januari 2020 sluiten zij ook aan om gezamenlijk te bepalen hoe dit landelijk georganiseerd dient te worden.