Nieuwsbericht

Besluit publieke gezondheid gepubliceerd

donderdag 27 november 2014

Vandaag is in het Staatsblad de amvb gepubliceerd waarmee het Besluit publieke gezondheid zodanig wordt gewijzigd dat het onderscheid tussen een uniform deel en een maatwerk deel van de jeugdgezondheidszorg vervalt. Het Basispakket JGZ is daarmee per 1 januari 2015 van kracht.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-449.html