Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Tanja Geerdes-Maas adviseur
Telefoon:
E-mail: Tijdelijk niet aanwezig.

BDS-protocollen oogafwijkingen en kindermishandeling gepubliceerd

donderdag 27 februari 2020

De BDS-protocollen ‘opsporen oogafwijkingen’ en ‘kindermishandeling met afwegingskader’ zijn nu gepubliceerd op de website van het NCJ. BDS-protocollen beschrijven de BDS-elementen die de JGZ-professional gebruikt als een richtlijn of protocol in zijn praktijk van toepassing is.

Hoe komt een BDS-protocol tot stand?

Het NCJ is inhoudelijk beheerder van de Basisdataset JGZ (de landelijke informatiestandaard). De BDS JGZ bevat elementen die nodig zijn om je werkzaamheden met betrekking tot de contacten met ouders en jeugdigen te registreren. Als er een nieuwe richtlijn wordt ontwikkeld krijgt het NCJ een concept BDS-protocol van de richtlijnontwikkelaar. De richtlijnontwikkelaar benoemt BDS-elementen die gebruikt kunnen worden bij de registratie van de richtlijn, maar doet ook voorstellen voor nieuwe BDS-elementen of aanpassingen van bestaande BDS-elementen. Deze wijzigingsvoorstellen worden besproken in de BDS-redactieraad. Hier zitten JGZ-professionals in die de beroepsgroepen vertegenwoordigen.

Een BDS-protocol kan ook opgesteld worden aan de hand van ontwikkelingen in het land waar een richtlijn (nog) niet in voorziet zoals bijvoorbeeld het afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het NCJ maakt dan de eerste opzet en legt deze voor aan de BDS-redactieraad.

In een BDS-protocol staan alle BDS-elementen die de JGZ-professional kan gebruiken om de richtlijn of een protocol te registreren. In een BDS-protocol staan een aantal BDS-elementen schuingedrukt. Dit zijn de BDS-elementen die niet in de meest actuele BDS-versie (momenteel is dit BDS-versie 3.2.6) staan, maar wel in een volgende versie beschikbaar komen.

Vertaling naar de praktijk

Op basis van het BDS-protocol kan een functioneel applicatiebeheerder (of andere JGZ-collega) het registratieprotocol voor de eigen organisatie maken, zodat het past bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ. Mocht je daarbij vragen hebben, neem dan gerust contact op met NCJ-adviseur Tanja Geerdes-Maas via tgeerdes@ncj.nl.