Nieuwsbericht

Aandacht voor cijfers geoorloofd schoolverzuim

vrijdag 30 november 2018

In Nederland is er de laatste jaren veel aandacht voor ongeoorloofd verzuim. Eerder was de remedie vooral het straffen van deze leerlingen en hun ouders. Gelukkig is inmiddels de tendens dat ongeoorloofd verzuim als signaal wordt gezien en dat hulp nodig is. Cijfers van ongeoorloofd verzuim worden landelijk geregistreerd bij DUO. Opvallend is dat er geen landelijke cijfers bekend zijn van geoorloofd verzuim (waaronder ziekteverzuim). Iedere school dient deze wel bij te houden, maar er zijn handelingen van school nodig om hier overzicht in te krijgen en dus tijdig hulp in te kunnen schakelen. Wat verandert de JGZ hieraan in 2019?

Ingrado heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd: Het uitgevoerde onderzoek had ten doel inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van het ongeoorloofd en geoorloofd verzuim (met name ziekteverzuim) in het primair onderwijs (regulier en speciaal) en in de omgang van scholen en gemeenten (Leerplicht) met verzuim. Hier kwam onder andere uit naar voren dat:

  • De helft van de basisonderwijs scholen geen protocol heeft rondom ziekteverzuim.
  • Dat de meeste schoolleiders zijn tevreden over de verzuimregistratie en verzuimprotocol.
  • Dat er grote verschillen zijn tussen scholen rondom algeheel verzuimbeleid.

Vanuit de JGZ Preventieagenda aanpak schoolverzuim, hebben experts schoolverzuim toegezegd om in 2019 aan de slag te gaan met de eigen registratie: wat kan er op basis van cijfers uit eigen dossiers worden gezegd? Het zou richtinggevend kunnen zijn als we in de toekomst uitspraken kunnen doen over wat gemiddeld genomen “normale” cijfers zijn op schoolniveau rondom ziekteverzuim net zoals dit in het bedrijfsleven gebeurt door het CBS.

Een nadeel van het kijken naar de verzuimgesprekken die de JGZ voert is dat de inspanningen van de scholen niet zichtbaar worden. Daarom wordt ook dit besproken met al onze partners die zich zorgen maken over ziekteverzuim: onderwijsraden, onderwijsinspectie, ministeries en ingrado. Wil jij ook een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Inge Oreel.

Bekijk ook: