Verkenning ‘Roken en de JGZ’

14 juli 2017

Waar hebben JGZ-professionals behoefte aan als het gaat om het bespreekbaar maken van het onderwerp ‘(mee)roken’ met ouders? En wat hebben JGZ-managers en stafmedewerkers nodig om dit onderwerp te beleggen binnen de organisatie?

Deze vragen staan centraal in de verkenning ‘Roken en de JGZ’, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Betrokken partijen zijn GGD GHOR Nederland, ActiZ, V&VN, AJN en het NCJ, zij onderschrijven het belang van deelname aan deze verkenning. Met deze verkenning wordt geïnventariseerd in hoeverre ‘rookvrij opgroeien’ terugkomt in de dagelijkse praktijk en in huidige en toekomstige plannen van de organisatie. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt als input voor het (door)ontwikkelen van ondersteunende middelen (zoals scholing en voorlichtingsmateriaal).

Direct naar de vragenlijst >>

Aanleiding
Het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de preventie van meeroken door kinderen groeit. Diverse nieuwe (landelijke en lokale) initiatieven zetten dit onderwerp op de kaart. Het onderwerp wordt geagendeerd en de kennis wordt vergroot bij het algemeen publiek, ouders en professionals.

Eén op de vijf kinderen in Nederland groeit niet op in een rookvrij huis. Meerokende kinderen hebben meer kans op gezondheidsschade zoals luchtweginfecties, benauwdheid en astma. Ook is de kans groter dat zij later zelf gaan roken. Als JGZ-professional speel je een belangrijke rol, omdat je met veel ouders en kinderen vanaf de geboorte in contact staat.

Over de verkenning
De focus in dit onderzoek ligt op het rookgedrag van ouders en richt zich daarbij op:

  • JGZ-zorgprofessionals die werken met de leeftijdsgroep 0-12 jaar
  • JGZ-managers/stafmedewerkers 

Beide groepen volgen een eigen route door de vragenlijst.

Meer informatie
Voor vragen over dit onderzoek kun je contact opnemen met Jeroen Bommelé. Voor overige vragen rond het thema ‘(mee)roken en JGZ’, kun je contact opnemen met Sanne de Josselin de Jong.

Het NCJ is sinds 2016 aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij, samen willen we een rookvrije generatie realiseren.

Bekijk ook:

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Trudy Dunnink

Telefoon: 06 - 53 97 53 27

E-mail: tdunnink@ncj.nl