Nieuwsbericht

'Ik ben er ook nog'

donderdag 25 februari 2021

Op verzoek van het ministerie van VWS schreef het bureau voor maatschappelijke vraagstukken Andersson Elffers Felix (AEF) het boekje 'Ik ben er ook nog'. 'Ik ben er ook nog' is een boekje met verhalen van kinderen die zijn opgegroeid met één of twee ouders met een (licht) verstandelijke beperking (LVB). Deze kinderen zijn nu jongvolwassenen en blikken terug op hun jeugd. Ze vertellen over hun ervaringen; waar ze tegenaan liepen en welke ondersteuning en hulp ze hebben gekregen. De verhalen zijn aangevuld met reflecties van professionals en een nawoord van de schrijvers van het boek met tips en aanbevelingen.