Nieuws

Jij en Je Gezondheid brengt jeugdigen in beeld bij jeugdgezondheidszorg

21 oktober 2020

De eerste themaweek van het JGZ E-Innovatiespel staat in het teken van Jij en Je Gezondheid (JEJG). JEJG is een werkwijze waarmee de jeugdgezondheidszorg (JGZ) jeugdigen met.. Lees verder

Flexibilisering heeft invloed op tevredenheid ouders

1 oktober 2020

Met het LPK kan de JGZ flexibel invulling geven aan het Basispakket JGZ en daardoor beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Zo biedt de.. Lees verder

Pilot gestart: Van JGZ Richtlijn naar module

29 juli 2020

In juli is er een start gemaakt met een pilot waarin de JGZ Richtlijn Taalontwikkeling en de JGZ Richtlijn Overgewicht worden omgezet naar modules. Dit gebeurt aan de hand.. Lees verder

SDQ vragenlijst voor vroegsignalering psychosociale problemen

25 juni 2020

Informatie rondom de SDQ vragenlijst voor vroegsignalering van psychosociale problemen van 12-17 jarigen is toegevoegd aan de startpagina van de JGZ richtlijn Psychosociale.. Lees verder

Magazine JIJ JGZ

17 juni 2020

Dit jaar bestaat het NCJ 10 jaar. Om dit te vieren hebben wij, samen met ZonMw, iets speciaals gemaakt voor alle JGZ-professionals. Op 17 juni hebben wij het magazine JIJ JGZ.. Lees verder

VoorZorg 2 kan starten!

30 april 2020

Al een aantal jaren is er vraag naar VoorZorg voor zeer kwetsbare gezinnen waar al één of meerdere kinderen met ernstige opvoedproblemen zijn en de moeder opnieuw zwanger is... Lees verder

Ontwikkeling VoorZorg

3 december 2019

Het NCJ werkt aan kwaliteitsverbetering, verspreiding en borging van VoorZorg. Het doen van (vervolg)onderzoek en inhoudelijke doorontwikkeling en innovatie is onderdeel.. Lees verder

Nieuw programma Richtlijnen JGZ van start

14 november 2019

Om JGZ Richtlijnen te herzien en ontwikkelen starten ZonMw en het NCJ, in samenwerking met beroepsverenigingen en het veld, met de uitvoering van het programma Richtlijnen JGZ.. Lees verder

Oproep landelijke commentaarronde JGZ Richtlijn Houding en Bewegen

17 oktober 2019

Graag nodigen wij je uit mee te helpen de JGZ Richtlijn Houding en Bewegen te ontwikkelen tot een goede toepasbare richtlijn voor de JGZ-praktijk. Geef daarvoor feedback op.. Lees verder

Actieplan ‘JGZ Richtlijnen Slimmer en Sneller’

3 juli 2019

Het project ‘JGZ Richtlijnen Slimmer en Sneller’ is afgerond met een rapport en actieplan. In het project werden belangrijke vragen rondom de ontwikkeling en implementatie van.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten