Nieuws

VoorZorg Late Start start per 1-3-2022

24 februari 2022

Vanaf 1-3-2022 zullen VoorZorg verpleegkundigen getraind en begeleid worden voor de uitvoering van VoorZorg bij zwangeren die meer dan 28 weken zwanger zijn (VoorZorg Late.. Lees verder

Bijeenkomst Landelijk JGZ- netwerk aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

9 december 2021

Op de bijeenkomst van het Landelijk JGZ- netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling op 12 november j.l. sloten voor het eerst onze collega’s uit Bonaire en Saba aan. .. Lees verder

Ook de geboortezorg en JGZ zet in op de structurele oorzaken van armoede en integraal armoedebeleid

9 december 2021

UNICEF Nederland en Defence for Children dienen ieder jaar een verzoek om cijfers in over verschillende thema’s zoals jeugdhulp, kindermishandeling, jeugdstrafrecht, migratie.. Lees verder

Kom in actie tijdens de Week tegen Kindermishandeling

29 oktober 2021

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. Van 15 tot en met 21 november 2021 is de Week tegen Kindermishandeling. Iedereen kan iets betekenen voor een kind.. Lees verder

Je rol als JGZ-professional bij weerbaarheid per leeftijdscategorie

30 april 2021

Weerbaarheid wordt veel geassocieerd met termen als veerkracht, zelfvertrouwen en assertiviteit. Iemand die veerkrachtig, vol zelfvertrouwen en assertief is zal weinig.. Lees verder

Landelijk JGZ-netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

2 april 2021

Op 12 maart jl. kwam het landelijk JGZ-netwerk van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling weer bijeen. De ruim 40 deelnemers gingen onder andere in gesprek over het.. Lees verder

Onderzoek Consortium Vroegpreventie Kindermishandeling

28 januari 2021

Aan de Universiteit van Amsterdam wordt hard gewerkt aan onderzoek dat zich richt op verbeterde toeleiding van gezinnen naar passende interventies en op het vergroten van de.. Lees verder

Kindermishandeling aanpakken met effectieve interventies

20 november 2020

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Circa 3% van alle kinderen in Nederland groeit op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling wordt.. Lees verder

Aandacht voor ouders van een kind met een complex geboorteverhaal

20 november 2020

Wereldwijd wordt één op de tien baby’s te vroeg (prematuur) geboren. De kinderen liggen weken tot maanden in het ziekenhuis. Op Wereld Prematurendag op 17 november jl. werd.. Lees verder

Week tegen Kindermishandeling 2020: 'Leren van elkaar'

16 november 2020

Deze week (16 t/m 22 november) is het de Week tegen Kindermishandeling met als thema ‘Leren van elkaar’. Door samen te werken kan iedereen iets betekenen voor een kind dat.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten