Nieuws

Je rol als JGZ-professional bij weerbaarheid per leeftijdscategorie

30 april 2021

Weerbaarheid wordt veel geassocieerd met termen als veerkracht, zelfvertrouwen en assertiviteit. Iemand die veerkrachtig, vol zelfvertrouwen en assertief is zal weinig.. Lees verder

Landelijk JGZ-netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

2 april 2021

Op 12 maart jl. kwam het landelijk JGZ-netwerk van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling weer bijeen. De ruim 40 deelnemers gingen onder andere in gesprek over het.. Lees verder

Onderzoek Consortium Vroegpreventie Kindermishandeling

28 januari 2021

Aan de Universiteit van Amsterdam wordt hard gewerkt aan onderzoek dat zich richt op verbeterde toeleiding van gezinnen naar passende interventies en op het vergroten van de.. Lees verder

Kindermishandeling aanpakken met effectieve interventies

20 november 2020

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Circa 3% van alle kinderen in Nederland groeit op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling wordt.. Lees verder

Aandacht voor ouders van een kind met een complex geboorteverhaal

20 november 2020

Wereldwijd wordt één op de tien baby’s te vroeg (prematuur) geboren. De kinderen liggen weken tot maanden in het ziekenhuis. Op Wereld Prematurendag op 17 november jl. werd.. Lees verder

Week tegen Kindermishandeling 2020: 'Leren van elkaar'

16 november 2020

Deze week (16 t/m 22 november) is het de Week tegen Kindermishandeling met als thema ‘Leren van elkaar’. Door samen te werken kan iedereen iets betekenen voor een kind dat.. Lees verder

Kom in actie tijdens de Week tegen Kindermishandeling

30 oktober 2020

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. Van 16 tot en met 22 november 2020 is de Week tegen Kindermishandeling. Iedereen kan iets betekenen voor een kind.. Lees verder

Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ ingediend bij de Tweede Kamer

15 oktober 2020

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te.. Lees verder

Film ‘De schaduwkanten van ouderschap’ kosteloos beschikbaar

25 september 2020

In de film ‘De schaduwkanten van ouderschap’ vertellen ouders openhartig over hun worstelingen met en moeilijke kanten van hun ouderschap. De film wordt kosteloos beschikbaar.. Lees verder

Aandacht voor Ouderschap binnen interventies

26 juni 2020

Het JGZ werkveld omarmde in 2017 de pijlers van de JGZ Preventieagenda en onderschreef het belang van het inzetten op de maatschappelijke vraagstukken kindermishandeling,.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten