Nieuws

Aandacht gevraagd voor jonge hoogbegaafde kinderen

13 maart 2014

In de jeugdgezondheidszorg is over het algemeen weinig aandacht voor jonge hoogbegaafde kinderen. Dit komt mede doordat over de specifieke kenmerken en behoeften van.. Lees verder

JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar ondersteunt professionals

12 maart 2014

Wat is normaal seksueel gedrag en wanneer is het afwijkend of zorgwekkend? Op welke leeftijd spelen welke onderwerpen in de seksuele ontwikkeling? Op deze vragen van.. Lees verder

Kennisnetwerk JGZ in teken van spel Time2Twist

11 maart 2014

Op 17 maart aanstaande vindt de eerste bijeenkomst van 2014 plaats van het Kennisnetwerk JGZ dat gericht is op JGZ staf- en beleidsmedewerkers van thuiszorg en GGD'en én op.. Lees verder

Samenwerken om het gezin te versterken

10 maart 2014

Veranderingen in de samenleving en meer specifiek in de zorg voor jeugd maken dat er een intensivering van de samenwerking en andere vormen van samenwerking nodig zijn. Denk.. Lees verder

App Meldcode vernieuwd

7 maart 2014

De App Meldcode die professionals helpt in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is vernieuwd. De app geeft de vijf stappen van de Meldcode met.. Lees verder

Zorg voor aanstaande ouders via prenataal huisbezoek

5 maart 2014

Zorgwekkende omstandigheden voor kinderen kunnen al in de zwangerschap aanwezig of voorspelbaar zijn. Als de verloskundige dit tijdens de zwangerschap signaleert, kan zij de.. Lees verder

Handreiking over het toeleiden naar voorschoolse voorzieningen nu beschikbaar

27 februari 2014

De handreiking ‘Jeugdgezondheid en het toeleiden naar voorschoolse voorzieningen’ is beschikbaar. In deze handreiking staan tal van goede voorbeelden beschreven van de rol van.. Lees verder

Jeugd is gezond, maar leefstijl punt van aandacht

20 februari 2014

Tachtig tot negentig procent van de kinderen en jongeren in Nederland voelt zich gezond. In vergelijking met andere Europese landen of de Verenigde Staten staat de Nederlandse.. Lees verder

Toolbox Basispakket JGZ

12 februari 2014

De eerste vier modules van de Toolbox Basispakket zijn beschikbaar via de vernieuwde site van het NCJ en gepresenteerd op de toogdag van 6 februari. Het gaat om Visie,.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten