Nieuws

Kennisclips over ‘de Oudergerichte Organisatie’ door Wim Goossens

28 februari 2019

Wim Goossens, expertdocent aan de Zuyd Hogeschool vertelt in twee kennisclips over het belang van de oudergerichte organisatie en hoe de oudergerichtheid van organisaties te.. Lees verder

Kijk op de praktijk: aansluiten bij ouders

28 februari 2019

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) voerde met ruim honderd JGZ-professionals, managers en staf- en beleidsmedewerkers gesprekken over het aansluiten bij de ouders.. Lees verder

Film: Een kind! Over de band tussen ouders en kinderen in het eerste levensjaar

28 februari 2019

Veel ouders denken dat het ‘best belangrijk’ is om je kinderen regelmatig aandacht te geven en er vanaf hun geboorte voor ze te zijn. Als ze de film Een kind! Over de band.. Lees verder

Ontzorg de school en maak werk van preventie

28 februari 2019

Vorige week is de Tweede Kamer met een Kamerbrief geïnformeerd over de stand van zaken rondom thuiszitters en de ambitie dat er vanaf 2020 geen enkele leerling langer dan 3.. Lees verder

Landelijke Alliantie Kinderarmoede Nederland

28 februari 2019

De landelijke Alliantie Kinderarmoede start officieel dinsdag 26 maart. Inmiddels hebben zo’n 75 partijen aangegeven mee te willen doen om samen de kinderarmoede in Nederland.. Lees verder

NCJ partner van de Alliantie gezondheid en geletterdheid

28 februari 2019

In december hebben zes organisaties zich aangesloten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Bibliotheek Hoogeveen, Lemniscaat,.. Lees verder

Doen wat werkt! GIZ

28 februari 2019

In ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand vertelt Marjanne Bontje over de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften)... Lees verder

Preventiematrix voor een duurzaam preventiebeleid

28 februari 2019

Op verzoek van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een landelijke werkgroep* nagedacht over manieren om preventie vorm te geven.. Lees verder

Overdracht Stevig Ouderschap naar NCJ nu officieel

28 februari 2019

Namens de Vereniging Stevig Ouderschap en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid tekenden Merian Bouwmeester, ontwikkelaar van de interventie Stevig Ouderschap, en Igor.. Lees verder

Aandacht voor VoorZorg en Kansrijke Start in Jinek

28 februari 2019

Donderdag 31 januari 2019 waren minister Hugo de Jonge en prof. dr. Tessa Roseboom te gast bij het programma Jinek om te vertellen over het actieprogramma Kansrijke Start. Ze.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten