Nieuws

Educatieve documentaire over stress bij kinderen thuis, kindermishandeling en verwaarlozing

30 november 2018

Vrijdag 23 november jl. was het NCJ aanwezig bij de preview van de educatieve documentaire over stress bij kinderen thuis, kindermishandeling en verwaarlozing. Deze.. Lees verder

JGZ-bijdrage ten aanzien van chronische stress

30 november 2018

Onze huidige maatschappij verandert en stelt ons voor nieuwe uitdagingen. We hebben hoge verwachtingen van wat onze kinderen kunnen bereiken: ‘Je kan alles worden, als je je.. Lees verder

Early Life Stress in 2019: samenwerken en aanpakken!

30 november 2018

Het AD voorpaginanieuws ‘Test dreumesen al op stress’ heeft veel stof doen opwaaien. Niet alleen alle landelijke media besteedden aandacht aan het onderwerp, reactie volgde.. Lees verder

Themadossier weerbaarheid ‘in de maak’

30 november 2018

Met de JGZ Preventieagenda zetten we in op vier preventiepijlers: hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid. Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te.. Lees verder

Aandacht voor cijfers geoorloofd schoolverzuim

30 november 2018

In Nederland is er de laatste jaren veel aandacht voor ongeoorloofd verzuim. Eerder was de remedie vooral het straffen van deze leerlingen en hun ouders. Gelukkig is inmiddels.. Lees verder

Eerste bijeenkomst JGZ Aandachtsfunctionarissen Armoede

30 november 2018

Op 12 november jl. was de eerste bijeenkomst voor JGZ Aandachtsfunctionarissen Armoede. De bijeenkomst is één van de onderdelen in het Actieplan Aanpak van Armoede. .. Lees verder

Nieuw: infographic JGZ Preventieagenda

30 november 2018

Vanaf vandaag is de infographic JGZ Preventieagenda beschikbaar. Eerder werd de infographic al gepresenteerd tijdens de Voor de Jeugddag op 5 november jl. Om als.. Lees verder

VWS en OCW komen met gezamenlijke onderwijs-zorg-brief

30 november 2018

Sinds passend onderwijs in 2014 werd ingevoerd bleef het lastig om oplossingen te vinden voor schoolproblemen die zich op het snijvlak van onderwijs en zorg bevinden. Minister.. Lees verder

Landelijke Borstvoedingsraad en het Nationaal Platform Borstvoeding gaan samen verder

29 november 2018

De Landelijke Borstvoedingsraad en het Nationaal Platform Borstvoeding gaan gezamenlijk verder als Landelijke Borstvoedingsraad. De fusie werd 20 november jl. feestelijk.. Lees verder

Netwerk informatisering op 18 december 2018

28 november 2018

Op 18 december vindt de vierde editie van het Netwerk informatisering plaats. Tijdens het netwerk staan we stil bij actuele ontwikkelen en gaan we aan de slag met een serious.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten