Nieuws

De Sterkste Schakels: Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteam en onderwijs?

5 november 2019

Wat maakt dat de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), wijkteams en onderwijs als meer of minder succesvol wordt ervaren? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi),.. Lees verder

Oproep: commentaarronde conceptrichtlijnen RVP en Maternale Kinkhoest

31 oktober 2019

Het RIVM vraagt feedback op de conceptrichtlijn Uitvoering RVP 2020 en op de conceptrichtlijn Maternale Kinkhoest. De professionele RVP-richtlijn Uitvoering.. Lees verder

De uitdagingen van het openstellen digitaal dossier JGZ

30 oktober 2019

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle burgers in Nederland hun medisch dossier online kunnen inzien. Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) betekent dit dat gezaghebbende ouders en.. Lees verder

Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

30 oktober 2019

Het NCJ is sinds eind 2018 een van de partners binnen een coalitie van vijf organisaties die verantwoordelijk zijn voor de landelijke uitrol van het ‘Landelijk model.. Lees verder

Vakmanschap on Tour

30 oktober 2019

De eerste Vakmanschap on Tour, op 8 oktober in Tilburg, was een groot succes. Met 11 deelnemers zijn we op zoek gegaan naar gemeenschappelijke waarden voor de.. Lees verder

Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg vraagt om samenwerking en vertrouwen

30 oktober 2019

Goede discussies, slimme vragen en antwoorden! Dat was het resultaat van de druk bezochte bijeenkomst over de digitale gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en.. Lees verder

Doen wat werkt! Dreumestijd

30 oktober 2019

In ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand vertelt Linda Oosthoek over Dreumestijd. Dreumestijd is een preventief opvoedprogramma dat zich.. Lees verder

Lessons learned: de succesfactoren van promoveren door JGZ-professionals

30 oktober 2019

Het is van groot belang dat JGZ-professionals zelf promotieonderzoek doen. Het vergroot de kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing van de jeugdgezondheidszorg.. Lees verder

Kom in actie tijdens de Week tegen Kindermishandeling

30 oktober 2019

Van 18 tot en met 24 november 2019 is de Week tegen Kindermishandeling. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein.. Lees verder

Impressie van de vierde bijeenkomst voor Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling JGZ

25 oktober 2019

We krijgen steeds meer bekendheid en draagvlak bij gemeenten, onderwijsorganisaties, zorgverleners en andere betrokken partners bij de jeugdgezondheid, constateren de ruim 35.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten