Nieuws

'Ik ben er ook nog'

25 februari 2021

Op verzoek van het ministerie van VWS schreef het bureau voor maatschappelijke vraagstukken Andersson Elffers Felix (AEF) het boekje 'Ik ben er ook nog'. 'Ik ben er ook nog'.. Lees verder

Online bijeenkomst ‘In gesprek met de GIZ rondom de geboorte’

25 februari 2021

18 februari was de eerste online bijeenkomst van de serie 'In gesprek met de GIZ.....' : Rondom de geboorte. We kijken terug op een mooie uitwisseling over de toepassing en.. Lees verder

Onderzoek naar effecten preventieve oudercursus OuderTeam

25 februari 2021

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van ouders vraagt. Vlak na de geboorte neemt de tevredenheid en kwaliteit in de partnerrelatie af. En juist deze.. Lees verder

Ouders Inc. De online cursus voor (aanstaande) ouders in de tropenjaren!

25 februari 2021

Ongeveer 75% van de jonge ouders gaan door een matig tot zware relatiecrisis na de geboorte van het eerste kind. Naast stress bij de ouders, kan dit ook stress opleveren bij.. Lees verder

Update wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’ en campagne Kansrijke Start

25 februari 2021

Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’ nog niet gepland. Daarom wordt nu uitgegaan van een inwerkingtredingsdatum.. Lees verder

Praten over hechting met ouders en het jonge kind: ingewikkeld?

25 februari 2021

De meeste professionals zijn via lezingen, congressen en vakliteratuur vertrouwd geraakt met termen waarmee doorgaans een hechtingsrelatie tussen ouders en kind in kaart wordt.. Lees verder

Interventies in de jeugdgezondheidszorg en hechting

17 februari 2021

Voor een kind is een emotioneel sensitieve, vertrouwde en beschikbare persoon belangrijk om zich aan te hechten. Daarnaast is een stabiele veilige leefomgeving, van waaruit.. Lees verder

Met derde peiling Balansmeter zicht houden op draagkracht ouders tijdens coronacrisis

10 februari 2021

De voortdurende coronacrisis heeft een grote impact op iedereen. Met de tweede lockdown, waarbij scholen en opvang ook hun deuren weer sloten, en de dreiging van een derde.. Lees verder

Kindertelefoon voert meer gesprekken over emotionele problemen en huiselijk geweld

5 februari 2021

Kinderen bellen en chatten gedurende de tweede lockdown vaker met De Kindertelefoon over emotionele problemen dan in de eerste lockdown. En dat terwijl ze juist minder vaak.. Lees verder

GroeiGids app in het JGZ E-innovatiespel

4 februari 2021

Met de GroeiGids app worden ouders betrokken bij de groei en ontwikkeling van hun kind. Deze eHealth tool sluit mooi aan bij de flexibilisering van de JGZ en de toenemende.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten