Nieuws

Update wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’ en campagne Kansrijke Start

25 februari 2021

Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’ nog niet gepland. Daarom wordt nu uitgegaan van een inwerkingtredingsdatum.. Lees verder

Praten over hechting met ouders en het jonge kind: ingewikkeld?

25 februari 2021

De meeste professionals zijn via lezingen, congressen en vakliteratuur vertrouwd geraakt met termen waarmee doorgaans een hechtingsrelatie tussen ouders en kind in kaart wordt.. Lees verder

Interventies in de jeugdgezondheidszorg en hechting

17 februari 2021

Voor een kind is een emotioneel sensitieve, vertrouwde en beschikbare persoon belangrijk om zich aan te hechten. Daarnaast is een stabiele veilige leefomgeving, van waaruit.. Lees verder

Met derde peiling Balansmeter zicht houden op draagkracht ouders tijdens coronacrisis

10 februari 2021

De voortdurende coronacrisis heeft een grote impact op iedereen. Met de tweede lockdown, waarbij scholen en opvang ook hun deuren weer sloten, en de dreiging van een derde.. Lees verder

Kindertelefoon voert meer gesprekken over emotionele problemen en huiselijk geweld

5 februari 2021

Kinderen bellen en chatten gedurende de tweede lockdown vaker met De Kindertelefoon over emotionele problemen dan in de eerste lockdown. En dat terwijl ze juist minder vaak.. Lees verder

GroeiGids app in het JGZ E-innovatiespel

4 februari 2021

Met de GroeiGids app worden ouders betrokken bij de groei en ontwikkeling van hun kind. Deze eHealth tool sluit mooi aan bij de flexibilisering van de JGZ en de toenemende.. Lees verder

Het gouden uur

4 februari 2021

Het eerste uur na de geboorte is heel bijzonder en belangrijk. In dit uur, ook wel het gouden uur genoemd, wordt de basis gelegd voor de band tussen moeder en kind. Tijdens.. Lees verder

De voordelen van een vroege kennismaking Maternale vaccinatie en kansrijke start in één consult

29 januari 2021

In 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met de maternale kinkhoest vaccinatie, ook wel de 22 weken prik genoemd. De minister besloot dat de jeugdgezondheidszorg.. Lees verder

Evaluatieonderzoek VoorZorg

28 januari 2021

In opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft het Verwey-Jonker Instituut een evaluatieonderzoek naar VoorZorg uitgevoerd, zowel onder de uitvoerenden van.. Lees verder

Concept impactanalyse gegevensuitwisseling JGZ en geboortezorg besproken

28 januari 2021

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn in 2020 landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten