Nieuws

Hoe bereik je bijzondere groepen jeugdigen?

26 maart 2014

De JGZ is er voor alle kinderen. Alle kinderen in Nederland hebben immers het recht om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en naar vermogen mee te.. Lees verder

Vooraanstaande sprekers op NCVGZ 2014

25 maart 2014

Hoe ontwikkelt de volksgezondheid zich in Nederland? Waar staan we over pakweg 10 of 20 jaar? Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2014 staat op 10 en 11 april in het thema.. Lees verder

JGZ-richtlijn Pesten beschikbaar

21 maart 2014

De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke rol bij de preventie en vroege signalering van pesten, én begeleiding, ondersteuning, (door)verwijzing en nazorg bij pesten. De.. Lees verder

Versterking JGZ op en met scholen

18 maart 2014

Wilt u dat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het aanspreekpunt is voor jongeren en mentoren als zij vragen hebben over gezond opgroeien en gezonde leefstijl? Wilt u samen met school.. Lees verder

Aandacht gevraagd voor jonge hoogbegaafde kinderen

13 maart 2014

In de jeugdgezondheidszorg is over het algemeen weinig aandacht voor jonge hoogbegaafde kinderen. Dit komt mede doordat over de specifieke kenmerken en behoeften van.. Lees verder

JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar ondersteunt professionals

12 maart 2014

Wat is normaal seksueel gedrag en wanneer is het afwijkend of zorgwekkend? Op welke leeftijd spelen welke onderwerpen in de seksuele ontwikkeling? Op deze vragen van.. Lees verder

Kennisnetwerk JGZ in teken van spel Time2Twist

11 maart 2014

Op 17 maart aanstaande vindt de eerste bijeenkomst van 2014 plaats van het Kennisnetwerk JGZ dat gericht is op JGZ staf- en beleidsmedewerkers van thuiszorg en GGD'en én op.. Lees verder

Samenwerken om het gezin te versterken

10 maart 2014

Veranderingen in de samenleving en meer specifiek in de zorg voor jeugd maken dat er een intensivering van de samenwerking en andere vormen van samenwerking nodig zijn. Denk.. Lees verder

App Meldcode vernieuwd

7 maart 2014

De App Meldcode die professionals helpt in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is vernieuwd. De app geeft de vijf stappen van de Meldcode met.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten