Opsporing visuele stoornissen

De JGZ kan door middel van screening visuele stoornissen vroegtijdig op sporen. Dit staat beschreven in de JGZ-richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen.

Voor het opsporen van visuele stoornissen is het nodig dat degenen die het onderzoek uitvoeren de juiste methoden op de juiste wijze hanteren. In de richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen komt het volledige oogheelkundige screeningsprogramma voor jeugdigen van 0-19 jaar aan de orde waarmee de JGZ afwijkingen aan het oog en het gezichtsvermogen vroegtijdig kan opsporen. Hiervoor is nodig dat degenen die het onderzoek uitvoeren de juiste methoden op de juiste wijze hanteren.

Het NCJ heeft de taak  JGZ-organisaties te ondersteunen bij de vroegtijdig onderkenning van visuele stoornissen. Hiertoe  faciliteert het NCJ de Adviescommissie Opsporing Visuele Stoornissen en voert ze het secretariaat van deze Adviescommissie die het NCJ gevraagd en ongevraagd adviseert over voorlichting en vroegsignalering van visuele stoornissen door JGZ-professionals.  Verder adviseert de Adviescommissie OVS over wetenschappelijk onderzoek, monitoring, evaluatie en effectmeting VOV-methode en Visusonderzoek.

Met de NSPOH wordt afgestemd over de cursussen en trainingen op dit gebied die door  de NSPOH wordt aangeboden. In 2014 wordt een register opgezet en beheerd voor gecertificeerde instructeurs. Deze instructeurs zijn bekwaam in het geven van scholing en training on the job over  het visusonderzoek in hun eigen JGZ-organisatie.

Deel dit met je netwerk