Richtlijn: Overgewicht (2012)

4. Interventie-Aanbevelingen

Naast algemene adviezen voor alle leeftijden zijn er ook adviezen specifiek per leeftijds- groep. De adviezen voor preventie gelden ook voor interventie bij overgewicht.

Aanbevelingen

Kinderen 0-2 jaar  
Tijdens het reguliere consult extra aandacht aan gezonde leefstijl en opvoedings- ondersteuning geven:

 • bevorderen van bewegen                                          
 • spelen in buikligging op speelkleed                       
 • zelf lopen i.p.v. in buggy                 
 • buiten spelen               
 • babygymnastiek              
 • babyzwemmen
 • gezonde voeding
 • gezond voedingsgedrag

Kinderen 2-19 jaar  
Stapsgewijze aanpak met 1-3 extra consulten bij overgewicht (zie stroomschema ‘Kinderen 2-19 jaar Consulten op indicatie volgens Overbruggingsplan’). Bij het eerste extra consult anamnese afnemen (zie 'Anamneselijst 2-19 jaar'), lichamelijk onderzoek (vanaf 5 jaar inclusief bloeddruk) verrichten, de groei- en BMI-curve.

 • Het wordt aanbevolen kinderen met overgewicht zonder comorbiditeit binnen de JGZ te begeleiden.
 • Voor de behandeling van overgewicht bij kinderen worden meervoudige (leefstijl)interventies aanbevolen gericht op het bevorderen van lichamelijke activiteit en gezonde voeding. Binnen de jeugdgezondheidszorg wordt dit ingevuld met het in de dagelijkse praktijk toepasbare Overbruggingsplan, bestaand uit veelbelovende BOFT-gedragingen: stimuleren van Bewegen en Buiten spelen, dagelijks Ontbijten, reductie van Frisdranken en andere gezoete dranken en Fastfood en reductie van (energierijke) Tussendoortjes, Tv-kijken en computeren.
 • Het wordt aanbevolen om ouders van kinderen met overgewicht actief te betrekken bij de behandeling.
 • Voor de aanpak van overgewicht en obesitas is een ‘community-based’ aanpak nodig, waar de rijksoverheid, de lokale overheid, de school, het gezin en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) alle een belangrijke rol in spelen.
 • Het wordt aanbevolen ‘motiverende gespreksvoering’ te gebruiken om ouders en kinderen met overgewicht te stimuleren tot gedragsverandering. Het gebruik van elementen uit ‘oplossingsgerichte therapie’ en gedragstherapie is tevens aan te bevelen.
 • Een aandachtsfunctionaris (jeugdverpleegkundige of jeugdarts) kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van overgewicht binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ).
 • Overwogen kan worden om in overleg met ouders een huisbezoek af te leggen. Hierdoor kan inzicht verkregen worden in de omgeving van het kind met overgewicht zodat een veranderplan effectiever is.
 • Er dient een goed afgestemde ketenzorg te zijn. Terugrapportage dient te worden verbeterd om de kwaliteit van zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas te optimaliseren en de verschillende zorgtrajecten goed op elkaar te laten aansluiten zonder dat informatie verloren gaat.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF