Startpagina richtlijn: Seksuele ontwikkeling (2014)

Wat is normaal seksueel gedrag en wanneer is het afwijkend of zorgwekkend? Op welke leeftijd spelen welke onderwerpen in de seksuele ontwikkeling? De JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling (0-19 jaar) ondersteunt professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij het volgen seksuele ontwikkeling van jeugdigen, geven informatie en advies, vroegtijdig signaleren, begeleiden en indien nodig verwijzen. De richtlijn geeft zicht op een gezonde seksuele ontwikkeling, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing en sluit aan bij vragen die JGZ-professionals hebben en vragen die JGZ-professionals van ouders en jongeren krijgen.
De richtlijn is primair ontwikkeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. De richtlijn ondersteunt. In het kader van de bevordering van een gezonde seksuele ontwikkeling en de preventie van ongezond seksueel gedrag werkt het JGZ-team samen met, of verwijst naar, andere professionals. Voor aanpalende beroepsbeoefenaren kan de richtlijn een aanvulling op de eigen richtlijnen en/of protocollen zijn.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

 1. Kader en definities
 2. Seksuele ontwikkeling van 0- tot 19-jarigen:handelingsadviezen
 3. Handvatten voor de uitvoering van taken in de JGZ-praktijk
 4. Interventies en voorlichtingsmateriaal
 5. Determinanten van seksuele gezondheid
 6. Seksuele risico’s
 7. Juridische kaders

JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar, de samenvatting

Meer informatie

Training voor professionals

Informatie voor ouders

Voorlichtingsmaterialen/folders downloaden op de website van Rutgers, ondermeer: 

Voor ouders

 • Seksuele ontwikkeling van kinderen 0-18 jaar
 • Seksuele opvoeding van kinderen (0-18 jr) met een beperking
 • Puber in huis!
 • uwkindenseks.nl

Voor kinderen 

 • Hoe komt die baby in je buik?
 • Pubergids (BO): wat je als jongen wilt weten over de puberteit
 • Pubergids (BO): wat je als meisje wilt weten over de puberteit

Voor pubers

 • Just4boys/Just4girls
 • Feiten en fabels over het maagdenvlies

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie Januari 2014
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: Maart 2014

Richtlijnontwikkelaar: TNO en Rutgers/WPF

Auteurs:  S. Maris (Rutgers/WPF) , I. van der Vlugt (Rutgers/WPF), J. Deurloo (TNO), C. Lanting (TNO)


Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw