Startpagina richtlijn: Overgewicht (2012)

Overgewicht manifesteert zich op steeds jongere leeftijd. Zowel het aantal kinderen met overgewicht als de mate van overgewicht neemt toe. Doel van de richtlijn is het voorkomen, tijdig signaleren, interveniëren en evt. verwijzen van kinderen met overgewicht en obesitas in de JGZ volgens de huidige stand van de wetenschap. JGZ professionals kunnen (ouders van) kinderen met een lichte mate van overgewicht ondersteunen bij de omslag naar gezond gedrag of zo nodig motiveren tot het zoeken van hulp.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Risico- en prognostische factoren
  2. Signaleren
  3. Verwijzen
  4. Interventie
  5. Preventie
  6. Opvoeding en overgewicht

 

JGZ-richtlijn overgewicht samenvatting

Overzichtskaart JGZ richtlijn overgewicht

Meer informatie

Toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht': toolkit voor professionals met tips & trucs voor het betrekken van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten.

Kinderdietist zoeken: www.kinderdietisten.nl

Training voor professionals

Informatie voor ouders

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: mei 2012

Richtlijnontwikkelaar: TNO & VUmc & CBO

Auteurs: J.E. Kist-van Holthe, M. Beltman, A.M.W. Bulk-Bunschoten, M. L’Hoir, T. Kuijpers,  F. Pijpers, C.M. Renders, E.P. Timmermans-Leenders, D-I.J. Blok, M. van de Veer ,  R.A. HiraSing.

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw