Startpagina richtlijn: Niet scrotale testis (NST) (2012, multidisciplinair)

De JGZ speelt een belangrijke rol bij een goede signalering, registratie en diagnostiek bij niet-scrotale testis. Waar nodig wordt tijdig verwezen naar de kinderchirurg/-uroloog voor nader onderzoek en eventuele operatieve behandeling.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Definities en het onderzoek naar NST
  2. Verwijzing
  3. Samenvatting Beslissingsanalyse en expertbijeenkomst

Meer informatie

  • Artikel in Huisarts en wetenschap febr'14 artikel over richtlijn NST
  • Artikel NST Medcial Decision Making 2013 

Colofon

Autorisatie voor de JGZ
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland

Tevens autorisatie door: NVK (Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde), NVU (Nederlandse Vereniging Urologie), NVvH (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde), NVKC (Nederlandse Vereniging Kinderchirurgie).

Deze richtlijn is ontwikkeld met medewerking van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)

Publicatiedatum: december 2012

Auteurs: Dr. Mascha Kamphuis, jeugdarts KNMG, onderzoeker, TNO Child Health (Leiden)/ Stichting JGZ Zuid-Holland West, Dr. Frank H. Pierik, gezondheidswetenschapper, TNO Urban Environment and Safety, Drs. Helma B.M. van Gameren-Oosterom, arts, onderzoeker, TNO Child Health (Leiden), Dr. M. Elske van den Akker-van Marle, afdeling medische besliskunde, LUMC (Leiden)

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw