Startpagina richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

Deze richtlijn is ontwikkeld voor zorgverleners die te maken hebben met ouders van gezonde zuigelingen die borstvoeding (willen) geven. De richtlijn ondersteunt bij het informeren, stimuleren en adviseren aan deze ouders, over borstvoeding geven aan gezonde zuigelingen. Hiermee wordt ingezet op een optimaal verloop van het borstvoedingsproces. Het uitgangspunt van deze richtlijn is het WHO standpunt dat moedermelk de optimale voeding is voor zuigelingen en jonge kinderen. Bij het opstellen van de richtlijn is het geven van borstvoeding (en niet kunstmatige zuigelingenvoeding) als uitgangspunt gehanteerd.

Colofon

Autorisatie, accordering, onderschrijving en samenwerking

Deze richtlijn is door onderstaande partijen geaccordeerd of geautoriseerd:.  

 • ActiZ jeugd
 • AJN (Artsen Jeugdgezondheid Nederland)
 • GGD GHOR Nederland
 • Kenniscentrum Kraamzorg
 • KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
 • La Leche League
 • NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
 • NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten)
 • NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen)
 • Stichting Babyvoeding
 • Stichting Zorg voor Borstvoeding
 • Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
 • Voedingscentrum
 • V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) fractie jeugd
 • V&VN overige afdelingen

De richtlijn wordt ook onderschreven door de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie). 

De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met bovenstaande partijen en ook met: 

 • NHG (Nederlands Huisartsen genootschap), autoriseren nooit andere richtlijnen.
 • NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), heeft de richtlijn niet geautoriseerd om methodologische redenen.

Publicatiedatum: 1 juni 2015

Richtlijnontwikkelaar: TNO

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw