Startpagina richtlijn: Begeleiding gezin bij overlijden kind (2009)

Begeleiding van ouders van wie een kind is overleden of hun broers/zussen is geen dagelijks voorkomende taak voor de JGZ. Echter de impact op het gezin is groot en kan om die reden een risicofactor zijn voor de ontwikkeling van de andere kinderen in het gezin of de kinderen die nog geboren zullen worden. JGZ professionals kunnen vanuit een preventieve invalshoek begeleiding aanbieden in situaties waarin sprake is van overlijden van een kind. In de richtlijn worden handvatten aangereikt voor de begeleiding door de JGZ bij het overlijden van een kind, gericht op ondersteuning/begeleiding van ouders in hun zorg naar andere en/of toekomstige kinderen in het gezin. De richtlijn is ontwikkeld naar aanleiding van ervaringen van ouders van een overleden kind en professionals die werkzaam zijn in de JGZ 0-19 jaar.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Rouwbegeleiding door de JGZ
  2. Handreiking voor de JGZ organisatie
  3. Voor de JGZ medewerker administratief
  4. Contacten met ouders

JGZ-richtlijn_begeleiding_gezin_bij_overlijden_kind samenvatting

JGZ richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind Kaart

Meer informatie

Begeleidingsprogramma Zorg voor het volgende kind na een wiegendoodkind

Boeken voor hulpverleners

  • ‘Rouw en Rouwbegeleiding” van Paul Boelen e.a.
  • ‘Helpen bij rouw’ van Jan van den Bout e.a.
  • ‘Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking’ van Jan van den Bout e.a.
  • ‘Afscheid voor altijd’ van Riet Fiddelaers (omgaan met rouw en verdriet in het primair onderwijs).

Informatie voor ouders

 Zie de informatie bij de sociale kaart. Daar zijn websites en boekentips voor ouders en kinderen te vinden. 

 

Implementeren

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: april 2009

Richtlijnontwikkelaar: TNO en Florence JGZ

Auteurs: Elske van den Akker (TNO Kwaliteit van Leven) en Adri Westmaas (Florence Jeugdgezondheidszorg)