Startpagina richtlijn: Angst (2016)

Angst hoort bij een normale ontwikkeling, het is een basis-emotie en hoeft als zodanig geen psychisch probleem te zijn. Daarentegen is een angststoornis een van de meest voorkomende psychische problemen onder jeugdigen. Een angststoornis komt voor bij 2,5% van de jonge kinderen (2-3 jaar) en loopt op tot 12% bij jeugdigen van 18 tot 24 jaar. De JGZ heeft een belangrijke rol in de signalering, ondersteuning en de toeleiding naar andere zorg. Daarvoor dient de JGZ-professional onderscheid te kunnen maken tussen normale angst, problematische angst of een angststoornis. De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning en indien nodig toeleiden naar andere zorg bij angst.

Thema's

  1. Inleiding
  2. Herkennen van angst
  3. Risico- en beschermende factoren
  4. Signaleren
  5. Interventies
  6. Toeleiden naar andere zorg en samenwerken in de keten

JGZ-richtlijn Angst Gebruikersversie.pdf

JGZ-richtlijn Angst Samenvattingskaart.pdf

Informatie voor ouders

Opvoeden.nl: informatie over angst, zoals tips bij faalangst bij kinderen en jongeren

Website ADF, de Angst, Dwang en Fobie stichting: informatie over verschillende angststoornissen en een overzicht van (voorlees)boeken voor kinderen en jongeren. 

Website JM ouders: informatie over bange gevoelens bij kinderen en aansluitende ervaringsverhalen.

Groeimee.be: informatie over angst bij kinderen en tips hoe hiermee om te gaan.

Voor kinderen en jongeren:

Website Bibbers: informatie, filmpjes spelletjes en tips over angst. Speciaal voor kinderen tussen 6-12 jaar.

Website StopJeAngst: Site voor jongeren van 12-18 jaar met informatie, ervaringen en zelftests.

MoodGYM: online zelfhulpprogramma voor jongeren met licht depressieve klachten en/of angstklachten.

Website Mindyoung: informatie en chatfuncties over psychische problemen voor jongeren.

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie:
Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: 1 augustus 2016

Richtlijnontwikkelaar: Trimbos-instituut

Auteurs: Linda Bolier, Paula Speetjens, Daniëlle Volker, Henny Sinnema (projectleider)
Werkgroep: Josette Bijlsma (AJN), Gwen Dieleman (NVvP), Anneke Driessen-Smits(V&VN vakgroep Jeugd), Josine van Hamersveld (ADF Stichting), Noortje van den Ingh-Bijlsma (GGDNOG), Wike Lijs (voorzitter), Yael Meijer (NIP), Marjo van der Vegte(GGDNOG)
Adviesgroep: Frits Boer (emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC), ChajaDeen (NJI), Ingrid van Dijk (NVK), Marion Kraaier (AJN)
Informatiespecialist: Angita Peterse, Trimbos-instituut

Redactie: Kristien Harmsen, Trimbos-instituut

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw