Richtlijn: Extremiteiten (2019)

Bijlage 2 - Handboeken en websites

Handboeken

Bruikbaar voor dagelijkse praktijk:

 • Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen bij kinderen. Elsevier Gezondheidszorg, Maarsen, 2009.
 • Visser, J. Pluis of niet pluis. Een leidraad voor de eerstelijns gezondheidszorg. Telenga drukwerk service, Groningen, 2012.
 • Sluijs JA, Sakkers RJB, Bronswijk JAHM. Praktische Kindergeneeskunde: Kinderorthopedie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2009.

Indien verdieping gewenst is:

 • Hefti F. Pediatric Orthopedics in Practice. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007. ISBN-13: 978-3-540-69963-7.
 • Neligan PC. Plastic Surgery, volume 6: Hand and upper extremity. Elsevier, 2017. ISBN-13: 978-0323356305.

Websites

 • www.nvfk.kngf.nl: de website van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie 
 • www.dekinderfysiotherapeut.com: de website van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie
 • www.vvocm.nl: de website van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
 • www.kinderoefentherapie.nl: de website van het platform kinderoefentherapie, een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck
 • www.sportzorg.nl: de voorlichtingswebsite van alle sportartsen in Nederland
 • www.ergotherapie.nl: de website van de beroepsvereniging voor ergotherapeuten
 • www.podomedics.nl: de website van samenwerkende podotherapeuten
 • www.thuisarts.nl: website met informatie over gezondheid en ziekten. Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.
 • www.kinderorthopedie.nl: website met informatie over diverse kinderorthopedische onderwerpen
 • www.kinderneurologie.eu: website met informatie over verschillende neurologische ziektebeelden die kunnen optreden bij kinderen.

Pagina als PDF