Richtlijn: Extremiteiten (2019)

Bijlage 1 - Verklarende woordenlijst

Abductie Beweging of stand van het lichaam af
Adductie Beweging of stand naar het lichaam toe
AJN Jeugdartsen Nederland
Arthogryposis Een aandoening met contracturen aan handen en voeten
CBO Centraal Begeleidings Orgaan, kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
Congenitaal Aanwezig vanaf de geboorte
Deformatie Vervorming door inwerking van een kracht
Distaal Aan het uiteinde van een extremiteit
Dysplasie Gestoorde ontwikkeling
EBRO Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling
Extensie Strekking
Flexie Buiging
Hypertrofie Overmatige groei
JGZ Jeugdgezondheidszorg
Lateraal Naar opzij
Mediaal Naar het midden
NVDA Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten
Progressief Toenemend in ernst
Pronatie Draaiende beweging van de voet of onderarm, waarbij de buitenrand van de hand/voet wordt opgetrokken. Bij pronatie wordt de handpalm naar onder gedraaid
Proximaal Aan de kant van de romp
Supinatie Draaiende beweging van de voet of onderarm, waarbij de binnenrand van de hand/voet wordt opgetrokken. Bij suprinatie wordt de handpalm naar boven gedraaid
Valgus X-stand of naar binnen gebogen
Varus O-stand of naar buiten gebogen
V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Pagina als PDF