Richtlijn: Hartafwijkingen (2017)

9. Endocarditisprofylaxe en vaccinaties bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking - aanbevelingen

In dit thema wordt een overzicht gegeven van de indicaties voor endocarditisprofylaxe en (contra)indicaties voor vaccinaties bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking.

Aanbevelingen

  • Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen dienen de in deze richtlijn beschreven basiskennis te hebben van (indicaties voor) endocarditisprofylaxe bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking. De indicatie voor endocarditisprofylaxe wordt gesteld door de behandelend specialist. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de richtlijn ‘Preventie bacteriële Endocarditis’ van de Nederlandse Hartstichting.
  • Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geven bij kinderen met een (rest)hartafwijking extra voorlichting over het belang van preventie van gaatjes in tanden en kiezen (cariës) en tandvleesontsteking. Deze extra voorlichting voor kinderen met een (rest)hartafwijking wordt (indien van toepassing) ten minste tweemaal gegeven in de periode 0-4 jaar, ten minste eenmaal in de periode 4-12 jaar en ten minste eenmaal in de periode 12-18 jaar.
  • Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen dienen kennis te hebben van (contra)indicaties voor vaccinaties van het RVP bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking.

Uitgangsvragen bij dit thema

  • Wat moeten jeugdartsen weten over endocarditis profylaxe bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking?
  • Wat moeten jeugdartsen weten over vaccineren bij kinderen met een (aangeboren) hartafwijking?

De uitgangsvragen zijn beantwoord op basis van bestaande richtlijnen en handboeken, een beperkt literatuuronderzoek en de mening van de werkgroep.

Lees hier verder voor de onderbouwing van dit thema.


Pagina als PDF