Richtlijn: Depressie (2016)

Lijst met afkortingen

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker
ASS Autisme Spectrum Stoornis
CGL Centrum Gezond Leven
DD-JGZ Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KOPP Kinderen van ouders met een psychisch probleem
KVO kinderen van ouders met een verslaving
NICE National Institute for Health and Care Excellence
NISB Nederlands Instituut voor Sport en Beweging
NJi Nederlands Jeugdinstituut
ODD Oppositional Defiant Disorder
POH-GGZ Praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg
RCT Randomized Controlled Trial
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SES Sociaal Economische Status
SFBT  Solution Focussed Brief Therapy
ZAT  Zorg Advies Team

Pagina als PDF