Richtlijn: Hyperbillirubinemie (2008, NVK-richtlijn, deels voor de JGZ)

Samenvatting

Naast de NVK richtlijn Hyperbilirubinemie is er een website: www.babyzietgeel.nl.

De volgende aanbevelingen in de NVK richtlijn zijn voor de JGZ geautoriseerd.

Pagina 9
Aanbeveling 4: Onderken dat het inschatten van de mate van icterus met het oog kan leiden tot fouten, vooral bij kinderen met een donkere huid. Aanbeveling 6: Onderken dat kinderen die geboren worden na een zwangerschapsduur van minder dan 38 weken, met name de kinderen die borstvoeding krijgen, een hoger risico hebben om hyperbilirubinemie te ontwikkelen, en dus nauwkeuriger geobserveerd en vervolgd dienen te worden.

Pagina 10
Aanbeveling 1.1: Aan een icterisch borst gevoede zuigeling bij wie aan voldoende inname wordt getwijfeld dient bijvoeding te worden gegeven in de vorm van afgekolfde moedermelk en indien dit niet beschikbaar is  met kunstvoeding.

Pagina 11
Aanbeveling 4.1.2: Bij zieke pasgeborenen en bij pasgeborenen die op de leeftijd van 3 weken geel zien, moet de totale en geconjugeerde bilirubine concentratie worden bepaald met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.

 

Advies voor JGZ­professionals

Voor de JGZ is het advies voor de uitvoering van de aanbeveling 4.1.2 in de NVK richtlijn dat wanneer een kind op de leeftijd van 2 weken nog geel ziet, de jeugdverpleegkundige het kind met de leeftijd van 3 weken nog een keer ziet.  Als het kind dan nog geel ziet adviseert de jeugdverpleegkundige de ouders om zich via de jeugdarts of huisarts te laten verwijzen naar de kinderarts. Bij het contact met de jeugdarts, wanneer het kind 4 weken oud is, informeert de jeugdarts bij de ouders naar de verwijzing.


Pagina als PDF