Richtlijn: Overgewicht (2012)

1. Risico- en prognostische factoren

Voor het ontwikkelen van de richtlijn zijn onderstaande uitgangsvragen geformuleerd. Deze uitgangsvragen zijn een zo goed mogelijke weergave van de belangrijkste bestaande knelpunten binnen de JGZ bij de aanpak van overgewicht bij kinderen.

Welke risicofactoren bestaan er voor overgewicht bij kinderen?
Welke prognostische factoren bestaan er voor het voortbestaan van overgewicht bij kinderen ?
Bij de beantwoording van deze uitgangsvragen wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind en de sociaaleconomische positie en etnische achtergrond van het gezin. Daarnaast worden bij de beantwoording de ongewenste effecten meegewogen. De resultaten worden waar mogelijk opgesplitst in korte- en langetermijneffecten.


Pagina als PDF