Aanmelden VoorZorgcliënten

De VoorZorgverpleegkundige ondersteunt jonge vrouwen die weinig of geen opleiding hebben genoten en zwanger zijn van hun eerste kind, bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Kent u een jonge zwangere vrouw die in aanmerking zou kunnen komen voor het programma VoorZorg, neem dan contact op met de deelnemende Jeugdgezondheidszorg organisatie in uw regio.

De aanmeldprocedure

In gemeenten waar VoorZorg wordt uitgevoerd kan verwijzing / toeleiding van aanstaande moeders plaatsvinden naar de VoorZorgverpleegkundige. De aanmeldprocedure daarvoor is als volgt:

  • Van de VoorZorgverpleegkundige in uw regio heeft u wellicht al informatie ontvangen over de procedure en criteria voor toeleiding naar VoorZorg. Zo niet, dan kunt u informatie hierover opvragen bij de aan VoorZorg deelnemende Jeugdgezondheidszorg organisatie in uw regio. Voor contactgegevens van deze organisaties kunt u contact opnemen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid via e-mail voorzorg@ncj.nl of telefoon (06) 13 13 64 99. U kunt de procedure en criteria voor toeleiding vinden in het document 'Selectiecriteria VoorZorg'. 
  • Als een aanstaande moeder belangstelling heeft voor VoorZorg en zij voldoet aan de toeleidingscriteria, vraag dan of u haar contactgegevens mag doorgeven aan de VoorZorgverpleegkundige. De VoorZorgverpleegkundige houdt vervolgens een kennismakingsgesprek met de aanstaande moeder, informeert haar over de inhoud en werkwijze van het programma en gaat na of zij inderdaad in aanmerking komt voor VoorZorg.
  • Als de aanstaande moeder niet in aanmerking komt voor het programma, dan bespreekt de VoorZorgverpleegkundige dit met u en zal zij samen met u mogelijke alternatieven onderzoeken.
  • Als de aanstaande moeder wel in aanmerking komt voor het programma, koppelt de VoorZorgverpleegkundige dit uiteraard aan u terug. Zij informeert de aanstaande moeder nogmaals over het programma en de voorwaarden voor deelname. Als de aanstaande moeder hiermee instemt, start het programma.

 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
VoorZorg

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: voorzorg@ncj.nl