Voorzorg

VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren.

Wat is VoorZorg?

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken door ervaren verpleegkundigen van het consultatiebureau. De huisbezoeken beginnen in de zestiende week van de zwangerschap en gaan door tot het kind 2 jaar is.

Lees verder

Achtergrond

De preventie van kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen staat in Nederland volop in de belangstelling. Vooralsnog ontbrak het echter aan een interventie waarmee tijdens de zwangerschap en eerste levensjaren van jonge kinderen risicofactoren systematisch worden aangepakt. Het programma VoorZorg voorziet daarin.

Lees verder

 

Implementatie

Sinds 1 januari 2015 is VoorZorg in beheer van het NCJ. Het NCJ gaat het programma verder doorontwikkelen en landelijke uitrol stimuleren. Komende periode ontwikkelt het NCJ een aantal producten die organisaties ondersteunen bij het implementeren van VoorZorg.

Lees verder


Het VoorZorg verhaal