Handreiking

Op basis van de uitkomsten van de pilot is de handreiking 'Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen' opgesteld en een implementatieplan hiervoor gemaakt. Intussen hebben de instructeurs Van Wiechen in de JGZ-organisaties een train-de-trainerbijeenkomst gehad om met de implementatie van de signalering in hun organisatie aan de gang te kunnen gaan.

Downloads

Tips over voorlezen en taal om de taalontwikkeling te stimuleren:

Presentaties over Taalsignalering

Instructievideo's 

  • Taalscreening (Volksgezondheid Utrecht):

Als u met de training voor de begeleidingsbezoeken aan de slag gaat, kunt u voor scholing en materiaal contact opnemen met het NCJ.

Neem hiervoor contact op met Yvonne Vanneste.

Wetenschappelijk onderzoek naar taalstoornissen

Tijdens de pilot hebben 3 masterstudenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar een aantal onderdelen van de pilot: de verwijzing naar het Audiologisch Centrum, de begeleiding door de jeugdverpleegkundige of de logopedist en de verwachtingen over de implementatie van de richtlijn.

Daarnaast hebben twee onderzoeksinstituten van ZonMW een subsidie gekregen voor verder onderzoek.

De een zal een wetenschappelijk onderbouwd predictiemodel ontwikkelen voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Hoofddoel van dit project (=PreT) is de ontwikkeling van een instrument gebaseerd op álle VWO communicatiekenmerken voor de tijdige herkenning van specifieke taalstoornissen. Het instrument maakt ook gebruik van achtergrondgegevens van kind en ouders. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door TNO te Leiden.

In de andere studie zullen de huidige werkwijzen zoals die zijn ontwikkeld in de pilot en zoals die landelijk zullen worden geimplementeerd voor kinderen met taalachterstanden wetenschappelijk onderbouwd worden. Daarnaast wordt in deze studie het verwijstraject na signalering onderzocht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool in Groningen. 

Beide onderzoeksgroepen en het NCJ onderhouden contact met elkaar om de onderzoeksresultaten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Deel dit met je netwerk