41. Zegt “zinnen” van 2 woorden

communicatie

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Communicatie (actieve taalontwikkeling).
Psychologisch aspect

Na de verwerving van enkele tientallen losse woorden is de volgende fase in de taalontwikkeling het combineren van twee woorden tot ‘zinnen’, bijvoorbeeld: “Papa auto”, “Poes eten”, “Jas aan”,”Mama doen”, “Pap op”, “Ook eten”.
In deze ‘zinnen’ wordt een logische koppeling tussen twee begrippen tot stand gebracht. Deze zinnen hebben voor de volwassenen een betekenis die hij ontleent aan de context waarin ze voorkomen.

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

23 maanden

Gem 81,0 %     Jongens 75,5 %     Meisjes 86,9 %

24 maanden

Gem 84,8 %     Jongens 79,6 %     Meisjes 90,4 %

25-27 maanden

Gem 89,4 %     Jongens 84,3 %     Meisjes 94,8 %

  *Het kan voorkomen dat een jongere leeftijdsperiode een iets hogere referentiewaarde laat zien dan de een oudere leeftijdsperiode. Dit komt omdat de studie uit Den Haag een dwarsdoorsnede onderzoek is. Dat wil zeggen dat de kinderen die in een jongere leeftijdsperiode zijn onderzocht andere kinderen zijn dan de kinderen die in een oudere leeftijdsperiode zijn onderzocht.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Niet bepaald.

Uitvoering onderzoek

Geen bepaalde handeling.

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind zinnen van twee woorden zegt en lokt dit zo nodig uit door tegen het kind te praten. De onderzoeker observeert tevens of het kind echolalie vertoont.

Anamnese

Als het gewenste gedrag tijdens het consult niet kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Maakt ... zinnetjes van twee woorden?”. Zo ja: “Kunt u een voorbeeld noemen?” “Bedenkt hij zelf zinnetjes of herhaalt hij alleen wat u zegt?”

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind zegt zinnen van twee woorden, waarin een logische koppeling van twee begrippen tot stand wordt gebracht. De woordopbouw mag nog onvolledig zijn.

Negatief

Het kind produceert geen zinnen van twee woorden, die logisch zijn gekoppeld

of

er is uitsluitend sprake van echolalie

en

de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons.

M Bij anamnestisch positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen
Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

 

Advies Adviseer ouders om de communicatieve ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de taalontwikkeling. 
Overweging

Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden met de kwantiteit en de kwaliteit van het taalaanbod, met de taalproductie en met de ouder­kind relatie. Echolalie kan wijzen op ASS. Bij M en negatieve respons: vragen betreffende dit kenmerk van het Van Wiechentaalinstrument ('Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen')

Dit kenmerk is ook van belang voor de handreiking 'Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen'.
Dit kenmerk is ook van belang voor de concept richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-18 jaar en de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Bijkomende instructie voor professionals: De onderzoeker lokt het kind uit tot een gesprek. Er mag geen sprake zijn van echolalie. De woordopbouw hoeft niet perfect te zijn.

Deel dit met je netwerk