Van Wiechen-trainingen

In het kader van het Van Wiechenontwikkelingsonderzoek worden cursussen aangeboden gericht op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering en interpretatie van het ontwikkelingsonderzoek

Van de cursisten wordt verwacht dat ze zich door zelfstudie op de cursussen voorbereiden. De volgende cursussen worden aangeboden:

Daarnaast bestaat de mogelijkheid opgeleid te worden tot gecertificeerd instructeur Van Wiechenonderzoek binnen de eigen organisatie. Voorwaarden om aan deze scholing deel te mogen nemen zijn:

  • Minimaal 1 dagdeel per week praktisch werkzaam
  • Ruime ervaring in het Van Wiechenonderzoek

Deze scholing bestaat uit twee gedeelten:

  • Een theoretische cursus van 2,5 dagen verzorgd door de NSPOH en de werkgroep Landelijke Instructeurs van de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek
  • Een dagdeel vaardigheidstraining in het Van Wiechenonderzoek met een Landelijk Instructeur als docent 

De volgende cursus is in 2018 bij de NSPOH in Utrecht. 

Als beide onderdelen met goed gevolg worden afgerond wordt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor 5 jaar geregistreerd als gecertificeerd instructeur.

Aanmelden

Aanmelden kan via rgoudsmits@ncj.nl.
Aanmelden voor de cursus 'Instructie geven over het Van Wiechenonderzoek voor instructeurs' in 2018 via de NSPOH.

Autorisatie

De Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek heeft de autorisatie voor gecertificeerde instructeurs binnen een JGZ-organisatie als volgt vastgesteld: De arts instructeurs zijn geautoriseerd om certificaten af te geven aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die als uitvoerenden de cursus 'Van Wiechenonderzoek' met goed gevolg hebben afgelegd. Zij mogen certificeren en hercertificeren als de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben voldaan aan de eisen die de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek stelt voor (her)certificering. De arts-instructeur geeft de theoretische scholing over het 'Van Wiechenonderzoek'.

De verpleegkundig instructeurs zijn geautoriseerd om certificaten af te geven aan jeugdverpleegkundigen die als uitvoerenden de cursus 'Van Wiechenonderzoek' met goed gevolg hebben afgelegd. Verpleegkundig instructeurs mogen certificeren en hercertificeren als de jeugdverpleegkundigen hebben voldaan aan de eisen die de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek stelt voor (her)certificering.

Hercertificering instructeurs


De certificeerde instructeur komt na 5 jaar in aanmerking voor hercertificering als zij/hij

  • mintens 1 dagdeel praktisch werkzaam is 
  • minimaal 3 keer de jaarlijkse bijeenkomst voor instructeurs heeft bijgewoond in de afgelopen 5 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen uit het Van Wiechenonderzoek verder uitgediept en vindt er intercollegiale uitwisseling plaats.

Deel dit met je netwerk