Inleiding

Ontwikkelingsonderzoek bij zuigelingen en peuters wordt uitgevoerd om de ontwikkeling te volgen, om bedreigende factoren te signaleren en problemen en stoornissen op tijd op te sporen. Ouders worden hierbij nadrukkelijk betrokken. Daarbij is het van belang dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundige, die het ontwikkelingsonderzoek uitvoeren over voldoende kennis beschikken.

Het NCJ heeft de taak ontwikkelingsonderzoek in de JGZ te bevorderen, vroegtijdig opsporen van ontwikkelingsproblemen en -stoornissen te stimuleren en het ondersteunen van de verwijzing op dit gebied alsmede het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkeling. Het NCJ doet dit op advies van de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek die door het NCJ wordt gefaciliteerd.

De werkgroep landelijke instructeurs heeft de update van de kenmerken uit het boek verzorgd. Ook zijn de kenmerken aangepast aan de JGZ-richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen.

Ter ondersteuning van de uitvoering van het ontwikkelingsonderzoek in de JGZ (Van Wiechen en Baecke Fassaert) worden in 2017 de volgende activiteiten uitgevoerd.

  • Ondersteunen van de instructeurs in JGZ-organisaties.
  • Samenwerken m.b.t. de inhoud van de scholing die de NSPOH organiseert. 
  • Beheren van het register met gecertificeerde van Wiecheninstructeurs.
  • Ontwikkelen van implementatiematerialen.
  • Coördineren van de vraagbaak voor JGZ-organisaties.

Kijk voor meer informatie bij ondersteunende materialen en Van Wiechen-trainingen

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl