Implementatie

In het kader van het Van Wiechenontwikkelingsonderzoek worden cursussen aangeboden gericht op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering en interpretatie van het ontwikkelingsonderzoek.

Van de cursisten wordt verwacht dat ze zich door zelfstudie op de cursussen voorbereiden. De volgende cursussen worden aangeboden:

 • Cursus voor jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen (inhouse, data in overleg)
 • Training on the job voor jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen
 • Lezingen, workshops, bijdragen aan opleidingen en PAOG

Daarnaast bestaat de mogelijkheid opgeleid te worden tot gecertificeerd instructeur Van Wiechenonderzoek binnen de eigen organisatie. Voorwaarden om aan deze scholing deel te mogen nemen zijn:

 • Minimaal 1 dagdeel per week praktisch werkzaam
 • Ruime ervaring in het Van Wiechenonderzoek

Deze scholing bestaat uit twee gedeelten:

 • Een theoretische cursus van 3 dagen verzorgd door TNO en de werkgroep Landelijke Instructeurs van de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek
 • Een vaardigheidstraining in het Van Wiechenonderzoek met een Landelijk Instructeur als docent.
 • Als beide onderdelen met goed gevolg worden afgerond wordt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor 5 jaar geregistreerd als gecertificeerd instructeur.

Cursussen die hiervoor gegeven worden zijn:

 • Instructie geven over het Van Wiechenonderzoek voor instructeurs
 • Training on the job voor instructeurs Van Wiechenonderzoek

Aanmelden

Aanmelden voor training on the job kan via het aanmeldformulier, aanmelden voor overige cursussen kan via yvanneste@ncj.nl.

Aanmelden voor de cursus 'Instructie geven over het Van Wiechenonderzoek voor instructeurs' in 2014 via
Onderwijssecretariaat TNO, 088-866270 of onderwijs@tno.nl

Autorisatie

De Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek heeft de autorisatie voor gecertificeerde instructeurs binnen een JGZ-organisatie als volgt vastgesteld: De arts instructeurs zijn geautoriseerd om certificaten af te geven aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die als uitvoerenden de cursus 'Van Wiechenonderzoek' met goed gevolg hebben afgelegd. Zij mogen certificeren en hercertificeren als de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben voldaan aan de eisen die de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek stelt voor (her)certificering. De arts-instructeur geeft de theoretische scholing over het 'Van Wiechenonderzoek'.

De verpleegkundig instructeurs zijn geautoriseerd om certificaten af te geven aan jeugdverpleegkundigen die als uitvoerenden de cursus 'Van Wiechenonderzoek' met goed gevolg hebben afgelegd. Verpleegkundig instructeurs mogen certificeren en hercertificeren als de jeugdverpleegkundigen hebben voldaan aan de eisen die de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek stelt voor (her)certificering.

Hercertificering instructeurs


De certificeerde instructeur komt in aanmerking voor hercertificering als zij/hij

 • na 5 jaar opnieuw een training on the job met goed gevolg heeft afgelegd
 • mintens 1 dagdeel praktisch werkzaam is 
 • minimaal 3 keer de jaarlijkse bijeenkomst voor instructeurs heeft bijgewoond in de afgelopen 5 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen uit het Van Wiechenonderzoek verder uitgediept en vindt er intercollegiale uitwisseling plaats.

Deel dit met je netwerk