JGZ Techagenda

De koers van de Techagenda: één platform voor de jeugdgezondheidszorg, waar digitale innovaties breed gebruikt kunnen worden. Onafhankelijk van het DD JGZ.

Waar samenwerkingspartners en JGZ kunnen samenwerken. Waar jeugdigen en ouders alle informatie vinden over gezond en veilig opgroeien, betrouwbare en gevalideerde informatie. En waar zij digitaal contact kunnen hebben met hun eigen JGZ-organisatie. Dat is wat de Techagenda beoogt - en nog meer.

Met elkaar smeden we zo een sterk bondgenootschap en maken we de publieke en collectieve preventie voor jeugd weer zichtbaar voor de Nederlandse samenleving.

Wil je meedenken over de verdere vormgeving van de Techagenda? Neem dan contact op met Paula Zwijgers.

Voor meer informatie over nieuwe technologische intiatieven in de JGZ zijn de volgende documenten beschikbaar:

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Paula Zwijgers

Telefoon: 06 - 24 35 10 24

E-mail: pzwijgers@ncj.nl