Vernieuwing JGZ

Samen met partners ontwikkelde het NCJ diverse ontwikkelagenda's voor het vernieuwen, versterken en verbinden van de JGZ-sector. De agenda's geven richting aan vernieuwing op technologisch en vakinhoudelijk vlak. Ook elementen als samenwerken en professionalisering komen aan bod.

Onze adviseurs helpen graag bij vraagstukken in jouw organisatie!

Preventieagenda

Preventiepijlers voor de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Gemaakt voor JGZ-organisaties samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland.

Bekijk de preventiepijlers

Techagenda

Van apps tot preventieve tools. Als we samen investeren, kunnen online innovaties op grote schaal het verschil maken in de jeugdgezondheid.

Lees meer over hoe we dit aanpakken

Innovatieatelier

Ben jij al verbonden met landelijke ontwikkelingen en innovaties binnen de JGZ? Wie zijn jullie innovatiepioniers? Kom naar het innovatieatelier!

Naar het JGZ innvotieatelier


JGZ Vakmanschapsagenda

Vakmanschap gaat over ervaring opdoen, blijven leren en werken vanuit waarden. Het ademt kwaliteit en passie en is een voorwaarde voor de beste jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Denk mee over de Vakmanschapsagenda

Wij helpen je graag bij vraagstukken in jouw JGZ-organisatie.

Neem contact op met onze adviseurs