Vernieuwing JGZ

Samen met partners ontwikkelde het NCJ diverse ontwikkelagenda's voor het vernieuwen, versterken en verbinden van de JGZ-sector. De agenda's geven richting aan vernieuwing op technologisch en vakinhoudelijk vlak. Ook elementen als samenwerken en professionalisering komen aan bod.

Onze adviseurs helpen graag bij vraagstukken in jouw organisatie!

Preventieagenda

Preventiepijlers voor de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Gemaakt voor JGZ-organisaties samen met ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland.

Bekijk de preventiepijlers

Techagenda

Eén platform voor de JGZ waar digitale innovaties breed gebruikt kunnen worden.

Denk mee over de Techagenda

Innovatieatelier

Ben jij al verbonden met landelijke ontwikkelingen en innovaties binnen de JGZ? Wie zijn jullie innovatiepioniers? Kom naar het innovatieatelier!

Naar het JGZ innvotieatelier


Professionalisering

Over dialooggericht werken, samenwerken en gelijkwaardig partnerschap.

Naar het themadossier Professionalisering

Wij helpen je graag bij vraagstukken in jouw JGZ-organisatie.

Neem contact op met onze adviseurs