Samen in beweging

Het NCJ agendeert waardengedreven vakmanschap en wil samen met de JGZ, de beroepsgroepen en opleidingsinstituten in beweging komen om de JGZ Vakmanschapsagenda verder vorm te geven. Hoe creëren we met de JGZ-organisaties een werkklimaat voor top-professionals en -managers die waardengedreven zijn? Het NCJ heeft inmiddels samen met een groep JGZ-professionals een eerste invulling gegeven aan waardengedreven vakmanschap. Onze visie op waardengedreven vakmanschap, zoals beschreven in dit themadossier, komt hier mede uit voort. 

Vakmanschap on Tour

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten van Vakmanschap on tour zijn we tot een eerste invulling van waardengedreven vakmanschap gekomen:

Elke jeugdige heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg, onvoorwaardelijk! Het NCJ streeft naar waardengedreven vakmanschap binnen de JGZ. Waarbij het verhaal van de jeugdige en ouders altijd centraal staat en samen met hen de beste zorg op maat wordt geregeld. Hierbij zijn richtlijnen en procedures ondersteun- end en blijft kwaliteit het uitgangspunt. Waardengedreven vakmanschap gaat over écht luisteren. Een vakman durft los te laten, wetend dat hij voldoende kennis en vaardigheden bezit om, met het verhaal als uitgangspunt, samen met de jeugdige en ouders naar een oplossing te zoeken.

Kom met ons in beweging

We roepen de JGZ-sector op om samen met ons in beweging te komen en verder invulling te geven aan de vraag wat hiervoor nodig is.

Wil je meer informatie over Vakmanschap on Tour of heb je ideeën over de toepassing van waardengedreven vakmanschap en wat hiervoor nodig is? Wil je ons helpen om de JGZ Vakmanschapsagenda verder vorm geven en onze visie uit te dragen? Neem dan contact op met Yvonne Vanneste.

Inspiratiebijeenkomst

Het NCJ organiseert drie keer per jaar een gratis inspiratiebijeenkomst over waardengedreven vakmanschap voor alle professionals die met jeugdigen en hun ouders werken. Aan de hand van een opname van de theatermonoloog van acteur Kees van Loenen maak je kennis met Waardengedreven vakmanschap. Wat verstaan we eronder? Wat kan het jou brengen en wat levert het de organisatie op? Het is zo ontzettend belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Maar waarom?

Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar op zoek naar wat het voor professionals betekent om waardengedreven te werken. En naar hoe Waardengedreven vakmanschap professionals kan helpen om zich vol energie en vanuit de bedoeling te blijven inzetten voor jeugdigen en hun ouders.

Meld je hier aan voor de volgende bijeenkomst >

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl