OUD: In dialoog

Het NCJ gaat vakmanschap de komende jaren agenderen en wil samen met de JGZ, de beroepsgroepen en opleidingsinstituten in dialoog gaan om de JGZ Vakmanschapsagenda vorm te geven. Samen werken we aan een visie op waardengedreven vakmanschap in de JGZ die we gezamenlijk uitdragen.

Gemeenschappelijke waarden

Als JGZ-professionals zijn we met elkaar verbonden en vormen we een gemeenschap met gedeelde waarden. Wat zijn deze gemeenschappelijke, unieke en dieperliggende waarden? Waar zijn we trots op? Wat betekenen deze waarden voor het werk van de JGZ-professionals? Hoe creëren we met de JGZ-organisaties een werkklimaat voor top-professionals en -managers die waardengedreven zijn? Op dit moment werken binnen de JGZ goede en voornamelijk hoog opgeleide professionals. Door de vergrijzing zullen er de komende tijd grote tekorten aan professionals ontstaan. Hoe blijft de JGZ haar maatschappelijke relevantie vasthouden en een aantrekkelijk werkveld voor jonge, ambitieuze professionals die het verschil willen maken? En dus van waarde willen zijn? Hoe denken we ons doel - elke jeugdige kan zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien - te bereiken?

Het NCJ gaat hierover graag de dialoog aan met de JGZ om gezamenlijk invulling aan het begrip vakmanschap te geven.

Samen werken aan vakmanschap

Wil je samen met het NCJ werken aan vakmanschap voor de beste jeugdgezondheidszorg voor elke jeugdige? En samen met ons komen tot een actieplan? Neem dan contact op met Yvonne Vanneste via e mail yvanneste@ncj.nl of via telefoon 06-83778391.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl