OUD: Samen in beweging

Loslaten en vertrouwen, kwaliteit en passie, samen leren en werken, de jeugdige en ouders centraal en de beste zorg op maat. Waardengedreven vakmanschap binnen de JGZ waarbij kwaliteit altijd het uitgangspunt blijft. 

"De belangrijkste regel in de zorg? Volgens mij dat je altijd eerst naar de mens kijkt en dan pas naar de regel.” Luc Pluijmen.

Elke jeugdige heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg, onvoorwaardelijk! Het NCJ streeft naar waardengedreven vakmanschap in de JGZ, waarbij het verhaal van de jeugdige en ouders altijd centraal staat en samen met hen de beste zorg op maat wordt geregeld. Hierbij zijn richtlijnen en procedures ondersteunend en blijft kwaliteit het uitgangspunt. Vakmanschap gaat over écht luisteren. Een vakmens durft los te laten, wetend dat hij voldoende kennis en vaardigheden bezit om met het verhaal als uitgangspunt samen met de jeugdige en ouders naar een oplossing te zoeken. We roepen de JGZ-sector op om samen met ons in beweging te komen en verder invulling te geven aan de JGZ Vakmanschapsagenda.

Kom met ons in beweging

Wil je meer informatie of heb je ideeën over vakmanschap? Wil je samen met ons de JGZ Vakmanschapsagenda verder vorm geven en een visie op Waardevol vakmanschap opstellen en uitdragen? Neem dan contact op met Yvonne Vanneste via e mail yvanneste@ncj.nl of via telefoon 06-83778391.

Deel dit met je netwerk

Vakmanschap on Tour

Het NCJ organiseert komend najaar Vakmanschap on Tour, waarin we samen met jullie, professionals in de JGZ, in beweging willen komen. Doe je mee? Schrijf je dan nu in voor één van deze dagen. Je leest hier meer

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl