Aandacht

Het NCJ is ervan overtuigd dat vakmanschap essentieel is voor een vitale en flexibele uitvoeringspraktijk en voor een sterke positionering van de JGZ in het medische en sociale domein. Vakmanschap maakt de beste JGZ voor jeugdigen en hun ouders mogelijk.

Waarom aandacht voor vakmanschap

Waardevol vakmanschap is een van de drie strategische thema’s in ons meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Naast Waardevol vakmanschap zetten we de komende vier jaar in op een Impactvolle praktijk en Slimme samenwerking.

Het is nodig om expliciet aandacht te vragen voor vakmanschap omdat vakmanschap zorgt voor tevreden, betrokken en bevlogen professionals die in hun kracht staan, en daardoor ook voor tevreden jeugdigen en ouders. Vakmanschap levert energie op en betere resultaten. Vakmensen voelen zich bovendien sterker en willen zich blijven ontwikkelen. Daarom draagt vakmanschap bij aan de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk van de JGZ. Tevens maakt vakmanschap vanuit gemeenschappelijke waarden duidelijk waar de JGZ voor staat. Dat maakt de JGZ-sector herkenbaar.

Sterke praktijk

De afgelopen decennia hebben meerdere ontwikkelingen er aan bijgedragen dat we het vakmanschap een beetje zijn kwijtgeraakt. Regels, protocollen, richtlijnen, procedures, we kunnen er (geen) genoeg van krijgen. Ze zijn bedoeld als instrumenten om binnen de JGZ-sector op één manier te werken, om de efficiëntie en kwaliteit te verhogen en om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Vaak worden ze echter ervaren als instrumenten die gebruikt worden om te beheersen en te controleren. Het volgen van regels, protocollen, richtlijnen en procedures zijn de norm geworden. Een afvinkcultuur en defensief handelen liggen continu op de loer. Werken aan de hand van richtlijnen leidt vaak tot een gevoel van bureaucratie en beperking in de vrijheid om naar eigen vakkundig inzicht te handelen, het verlies van beroepstrots en daardoor ook verlies aan motivatie en energie. Ook de huidige nadruk op snelle oplossingen, kwantitatieve doelen en competentiegericht opleiden laat weinig ruimte voor toewijding, verdieping en reflectie.

Hoe kun je als JGZ-professional, binnen een vastgestelde set van regels en normen, ruimte creëren voor het nemen van verantwoordelijkheden en beslissingen? Zowel op basis van kennis en vaardigheden, als op basis van inzicht, ervaringskennis en waarden. Hoe zorg je voor vakmensen die in complexe situaties ook op hun eigen oordeel durven vertrouwen? Daarover gaat vakmanschap.

Stevige positie

Vakmanschap is nodig voor een sterke positionering van de JGZ in het medische en sociale domein. Als JGZ-sector vormen we een gemeenschap. We delen niet alleen vakinhoudelijke kennis maar ook gemeenschappelijke waarden. De JGZ-sector staat juist door deze gemeenschappelijke waarden onderling in verbinding. Ze geven richting aan het handelen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk en maken de JGZ-sector herkenbaar. De JGZ-sector straalt hiermee uit: hier staan en gaan we voor! 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl