Gelijkwaardig partnerschap

Met gelijkwaardig partnerschap doelen we op de effectieve relatie tussen de klant (kinderen, jongeren en ouders) en de JGZ-professional, die de regie bij de klant respecteert, stimuleert en versterkt.

Gelijkwaardig partnerschap vraagt dat professionals werken vanuit de grondhouding, waarin zij de expertise van de klant over de eigen situatie verbinden aan de eigen professionele expertise. Het in dialoog maken van afspraken, waarbij relevante gegevens tijdig met elkaar worden gedeeld, en het bespreken van de doorontwikkeling van de dienstverlening, geeft de klant deruimte om hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Wat vraagt gelijkwaardig partnerschap?

Gelijkwaardig partnerschap vraagt een professionele houding, waarin je jeugdigen en ouders benadert als de expert van hun eigen leven. Door hun ervaringsdeskundigheid en beleving te verbinden aan de expertise van de JGZ-professional, ontstaat er inzicht in mogelijkheden. De professionele houding is een open en waardevrije houding, die kinderen, jongeren en ouders uitnodigt om samen de dialoog aan te gaan en samen tot gedragen afspraken te komen. Daarbij is het nodig jeugdigen en ouders tijdig te voorzien van informatie, zodat verwachtingen gemanaged zijn. Daarnaast wordt goed gebruik gemaakt van de informatie waarover de klant beschikt en die van belang kan zijn voor het complete beeld. Gelijkwaardig partnerschap gaat uit van participatie van kinderen, jongeren en ouders. Zij zijn betrokken bij initiatieven en denken mee. Op basis van hun ervaringen en feedback, gecombineerd met de professionele kennis, wordt de preventieve zorg steeds meer op maat ontwikkeld.

Wat levert het op?

Gelijkwaardig partnerschap leidt ertoe dat jeugdigen en ouders grip krijgen op hun situatie, keuzes kunnen maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Op het moment dat de JGZ-professional jeugdigen en ouders bevestigt in hun situatie en voldoende vertrouwen geeft in hun eigen mogelijkheden, blijken ouders beter in staat tot zelfsturing. Jeugdigen en ouders staan dan open voor adviezen en hulp die ze wel of niet tot zich nemen.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl