Dialooggericht werken

JGZ-organisaties werken samen met kinderen, ouders en jongeren aan het gezond en veilig kunnen opgroeien. JGZ-professionals werken laagdrempelig, staan dicht bij hun doelgroep en stemmen hun werkwijze en benadering continu af op de behoefte van hun doelgroep. Ze passen deze aan aan de mogelijkheden van de huidige tijd. Op die manier wordt dialooggericht werken integraal onderdeel van de jeugdgezondheidszorg.

JGZ-professionals richten zich op het versterken van de eigen kracht van kinderen, ouders en jongeren. Zij zoeken samen met hen naar mogelijkheden die bij hen passen. Zo kijken ze ter ondersteuning naar het inschakelen van het eigen netwerk, hanteren ze uiteenlopende benaderingswijze, ook via sociale media om zoveel in te kunnen spelen op de behoefte en mogelijkheden van kinderen, ouders en jongeren, maar proberen ze ook recht te doen aan de belangen van alle betrokkenen. De zogenaamde morele oordeelsvorming.

 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl