4. De 'goede ouder'-ervaringen

Vandaag zoomen we in op de vierde en laatste buffer van ouderschap: De 'goede ouder'-ervaringen. ‘Goede ouder’-ervaringen kunnen ouders alleen zelf opdoen, maar professionals kunnen ouders wel helpen bij het realiseren van ‘goede ouder’-ervaringen. Ouders hebben vertrouwen nodig in zichzelf als opvoeder. Het is belangrijk dat ouders het gevoel kennen dat ze invloed hebben op hun kind en dat ze het goed doen. Bij tegenslagen kunnen ze dan terugvallen op ervaringen en waarnemingen dat ze het goed doen als ouder.

Om deze buffer verder te illustreren delen wij een artikel van Peter de Vries waarin hij een lans breekt voor ouders als pleitbezorgers. Daarnaast delen wij een podcast- serie van Merel Steinweg ‘over ouderschap’ waarin ouders hun ervaringen als ouders bespreken.

Lees de artikelen >

Verder willen wij graag drie praktijkvoorbeelden onder de aandacht brengen waarin Centering Parenting het zelfvertrouwen van ouders versterkt.

Doe mee!

Laat ons weten wat jij doet rondom ouderschap en het aansluiten bij ouders door de hashtag #aansluitenbijouders

Ter afsluiting blikken we dinsdag 9 juni van 15.00 tot 16.30 uur via een online JGZ Live! bijeenkomst met de verschillende experts terug op de Week van de Ouder door met elkaar het gesprek aan te gaan. Hoe kun je de buffers meenemen in je werk? Waar ga je mee door, waar ga je mee beginnen en waar ga je wellicht mee stoppen? 

Meld je aan voor JGZLive! >

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
Ouderschap

Nynke Steenbergen

Telefoon: 06 - 28 27 00 76

E-mail: ouderschap@ncj.nl