Techberaad

Het Techberaad fungeert als denktank voor de inrichting van het nieuwe JGZ-landschap, waarin de online en de offline wereld een organische eenheid vormen. Ook wordt gereflecteerd op lopende en komende ontwikkelingen. Input komt van de ambassadeurs zelf, maar ook andere gasten worden uitgenodigd.

Het JGZ Techberaad bestaat uit circa twaalf leden. Van verpleegkundige tot manager. Van binnen en buiten de JGZ. Zij verbinden de Techagenda met het werkveld en denken mee over de Techprojecten.

Mensen en middelen
Het Techberaad denkt mee over een gezamenlijke visie op digitale zorg in de JGZ. Ook onderzoeken we welke innovaties geschikt zijn om op te schalen. Zo vergroten we de impact  van jouw digitale innovatie. Dat kunnen we niet alleen. We zetten in op een sterke coalitie van JGZ-organisaties en andere stakeholders die mensen en middelen beschikbaar maken.

Doe mee!
Wil je deelnemen aan het Techberaad of heb je ideeën voor de Techagenda die je wilt delen? Neem contact op met Paula Zwijgers.

Deel dit met je netwerk