Missie Techagenda

De JGZ Techagenda maakt zich hard voor een sterke (digitale) JGZ door innovaties en samenwerking te coördineren, ondersteunen en delen. Dat is onze missie.

Op verschillende plekken in het land wordt in hetzelfde geïnvesteerd door lokale JGZ-organisaties. Apps voor ouders, ouderportalen, online afsprakensystemen, informatieve websites. Het wiel wordt vaak opnieuw uitgevonden.

Verspilling van energie en middelen
Samen met JGZ-organisaties en andere stakeholders van binnen en buiten de sector zorgen we voor meer impact en voorkomen we verspilling van energie en middelen. Hierdoor gaan we meer als een geheel bewegen, voor een sterke JGZ, zowel online als offline.

Wat doen we?

  • Het Techberaad denkt mee over de koers van de JGZ Techagenda en legt verbindingen in het veld.
  • Inventariseren en delen wat er in de JGZ al is op gebied van digitale innovaties.
  • Met Techprojecten laten zien dat landelijke samenwerking loont.

Waar hebben we het over?
JGZ Techagenda gaat over digitale zorg. Denk aan:

  • Betrouwbare en gepersonaliseerde online informatie voor ouders.
  • 24/7 online contactmogelijkheden.
  • Beslisondersteuning voor professionals.
  • Slim gebruik van door de JGZ verzamelde data voor preventiedoeleinden.
  • Modulair ontwikkelde ICT-toepassingen, te koppelen met elk DD JGZ.
  • Digitale communicatiemiddelen, zoals het webcamconsult.

Aanvullende ideeën voor de JGZ Techagenda? Neem contact op met Paula Zwijgers.

Al druk aan het innoveren?
Laat ons weten waar je mee bezig bent middels dit formulier, zodat we een JGZ-breed beeld krijgen van digitale innovaties. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we de JGZ.

Deel dit met je netwerk