De werkwijze

Integrale Vroeghulp is een werkwijze waarbij multidisciplinaire teams lokaal samenwerken voor het optimaal en vroegtijdig ondersteunen van kinderen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders. De JGZ heeft een belangrijke rol bij Vroeghulp.

De ontwikkeling van het jonge kind (0-7 jaar) is heel complex. De ontwikkelgebieden (zoals cognitie, sociaal-emotioneel, motoriek) zijn op deze leeftijd nog erg in elkaar verweven. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind is het daardoor moeilijk vast te stellen wat er precies aan de hand is. En om vervolgens de vraag te beantwoorden wat het kind en ouders nodig hebben, zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dit​ ​vraagt een combinatie van deskundigheid op het gebied van (ortho)pedagogiek, gedragskunde, fysiotherapie, logopedie, revalidatie, kindergeneeskunde en ouderschap. Integrale Vroeghulp beantwoordt deze complexe, meervoudige ontwikkelvragen.

Door die multidisciplinaire deskundigheid te bundelen in een lokaal of regionaal Integraal Vroeghulpteam, is deze expertise vroegtijdig beschikbaar. Nauwe samenwerking met de gemeentelijke teams is daarbij erg belangrijk. Wijkteammedewerkers, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben een belangrijke taak in het signaleren van complexe, meervoudige vragen van ouders over hun kind. Zij kunnen als een vraag niet enkelvoudig op te lossen is doorverwijzen naar Integrale Vroeghulp. Daarnaast kunnen wijkteammedewerkers of JGZ-medewerkers met expertise over het jonge kind bijvoorbeeld fungeren als trajectbegeleider Integrale Vroeghulp. Daardoor wordt de ondersteuning zo normaal mogelijk en dichtbij gegeven. 

Binnen Integrale Vroeghulp ligt de focus op drie essentiële bouwstenen: 

  1. De coördinatie van het ketennetwerk jonge kind
  2. Multidisciplinair overleg en advies
  3. Trajectbegeleiding

Rol van de JGZ

Eind 2018 werd een quickscan uitgezet om organisaties en gemeenten inzicht te geven in hoe vindbaar en toegankelijk Vroeghulp voor ouders is. De quickscan werd via een digitale vragenlijst onder alle 380 gemeenten in Nederland uitgezet. De quickscan werd door 74% van alle gemeenten ingevuld. Dit leverde een beeld op van hoe Vroeghulp er landelijk voorstaat. Een opvallende conclusie was dat de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een belangrijke rol heeft bij Vroeghulp. Met name in het signaleren en helpen van kinderen met psychosociale problemen. 

De JGZ biedt een hele laagdrempelige plek voor ouders. Ook heeft de JGZ vaak de meest vanzelfsprekende rol in de lokale en regionale samenwerking voor (zeer) jonge kinderen. De JGZ ondersteunt Vroeghulp door:

  • een (dreigende) achterstand van de ontwikkeling van een kind te signaleren en zonodig kind en ouder toe te leiden naar de juiste plek en nauw samen te werken met het onderwijs, de kinderopvang en andere voorzieningen waar kinderen opgroeien;
  • kind, jongere en ouder van laagdrempelige informatie en van advies te voorzien;
  • gemeenten voorzien van collectieve informatie over groepen kinderen, dus ook over kinderen met (mogelijke) meervoudige ontwikkelings- en gedragsvragen;
  • een verbindende schakel in de relatie met de huisartsenzorg en de specialistische gezondheidszorg.

Bekijk het infosheet ‘Jeugdgezondheidszorg & Integrale Vroeghulp’ >

Lees het nieuwsbericht ‘JGZ, pak je rol binnen Integrale Vroeghulp’ >

Bekijk ook het nieuwsbericht, het factsheet en de uitgebreide rapportage van de quickscan (2018).

Bekijk het nieuwsbericht ‘283 gemeenten brengen Vroeghulp in kaart’ > 

Bekijk het factsheet >

Bekijk de uitgebreide rapportage >

Infosheets voor professionals en gemeenten

Voor professionals en gemeenten ontwikkelden we diverse infosheets om Vroeghulp en integraal samenwerken voor het jonge kind te ondersteunen.

Bekijk de infosheets >

Landelijke coördinatie

Integrale Vroeghulp is een partnerorganisatie, met daarin vertegenwoordigd: NCJ, NJi, MEE NL, VGN, VNG, Ieder(in), Sociaal Werk Nederland, PO Raad / Lecso. De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het NCJ. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de landelijke Integrale Vroeghulp adviseurs Lieke van der Meulen of Jitty Runia (jrunia@ncj.nl of 06-36418017). Bekijk ook de website www.integralevroeghulp.nl en onze themapagina bij VNG

Deel dit met je netwerk

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de thema's en activiteiten van Integrale Vroeghulp. Vul je e-mailadres in en ontvang hem in je inbox.

Aanmelden

Contactpersoon

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: lvandermeulen@ncj.nl